Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。
Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
翠螺閣詩詞稿扉頁 Cui luo ge shi ci gao fei ye 扉頁
扉頁 Fei ye 扉頁
傳 Zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 莊仲方 Zhuang Zhongfang傳.1a
于克襄序 Yu Kexiang xu 文﹕序 Wen: Xu 于克襄 Yu Kexiang序.1a
高學沅序言 Gao Xueyuan xu yan文﹕序 Wen: Xu 高學沅 Gao Xueyuan序.1a
魏謙升序言 Wei Qiansheng xu yan文﹕序 Wen: Xu 魏謙升 Wei Qiansheng序.1a
高炳麔序言 Gao Bingjiu xu yan文﹕序 Wen: Xu 高炳麔 Gao Bingjiu序.1a
朱智序言 Zhu Zhi xu yan文﹕序 Wen: Xu 朱智 Zhu Zhi序.1a
朱城序言 Zhu Cheng xu yan文﹕序 Wen: Xu 朱城 Zhu Cheng序.1a
吳藻序 Wu Zao xu文﹕序 Wen: Xu 吳藻 Wu Zao序.1a
關鍈序言 Guan Ying xu yan文﹕序 Wen: Xu 關鍈 Guan Ying序.1a
高均儒題詞 Gao Junru ti ci詩 四言詩 shi 四言詩高均儒 Gao Junru題辭.1a
陳來泰題詞 Chen Laitai ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 陳來泰 Chen Laitai題辭.1a
方騭題詞 Fang Zhi ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句方騭 Fang Zhi題辭.1b
高毓岱題詞 Gao Yudai ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩高毓岱 Gao Yudai題辭.2a
馬釗題詞 Ma Zhao ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句馬釗(長洲) Ma Zhao (Changzhou)題辭.2b
周玉麒題詞 Zhou Yuqi ti ci詩 七言古詩 shi 七言古詩周玉麒 Zhou Yuqi題辭.2b
齊學裘題詞 Qi Xueqiu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句齊學裘 Qi Xueqiu題辭.3b
夏尚志題詞 Xia Shangzhi ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩夏尚志 Xia Shangzhi題辭.4a
高錫恩題詞 Gao Xien ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句高錫恩 Gao Xien題辭.4b
吳元禧題詞 Wu Yuanxi ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩吳元禧 Wu Yuanxi題辭.4b
王復題詞 Wang Fu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句王復 Wang Fu題辭.5a
高楨題詞 Gao Zhen ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句高楨 Gao Zhen題辭.5b
徐同善題詞 Xu Tongshan ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩徐同善 Xu Tongshan題辭.5b
劉履芬題詞 Liu Lüfen ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句劉履芬 Liu Lüfen題辭.6a
許際華題詞 Xu Jihua ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩許際華 Xu Jihua題辭.6b
孫光裕題詞 Sun Guangyu ti ci詩 五言古詩 shi 五言古詩孫光裕 Sun Guangyu題辭.7a
楊白題詞 Yang Bai ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句楊白 Yang Bai題辭.10a
姚若題詞 Yao Ruo ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩姚若 Yao Ruo題辭.10b
吳端甫題詞 Wu Duanfu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句吳端甫 Wu Duanfu題辭.11a
許郊題詞 Xu Jiao ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩許郊 Xu Jiao題辭.11b
楊象濟題詞 Yang Xiangji ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩楊象濟 Yang Xiangji題辭.11b
姚巽謙題詞 Yao Xunqian ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩姚巽謙 Yao Xunqian題辭.12a
浦毓慈題詞 Pu Yuci ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句浦毓慈 Pu Yuci題辭.12a
高碩麐題詞 Gao Shuolin ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩高碩麐 Gao Shuolin題辭.12b
方寶椿題詞 Fang Baochun ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩方寶椿 Fang Baochun題辭.12b
譚廷獻題詞 Tan Tingxian ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句譚廷獻 Tan Tingxian題辭.13a
[章黼題詞]摸魚子 [Zhang Fu ti ci] Mo yu zi詞 ci 章黼 Zhang Fu題辭.13a
[戈載題詞]百字令 [Ge Zai ti ci] Bai zi ling詞 ci 戈載 Ge Zai題辭.14a
[張應昌題詞]念奴嬌 : 次集中題茶夢庵詞集韻 [Zhang Yingchang ti ci] Nian nu jiao : Ci ji zhong ti cha meng an ci ji yun詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang題辭.14a
[宋志沂題詞]念奴嬌 : [次前韻]集中題茶夢庵詞集韻 [Song Zhiyi ti ci] Nian nu jiao : [Ci qian yun] Ji zhong ti cha an ci ji yun詞 ci 宋志沂 Song Zhiyi題辭.14b
[楊錦雯題詞]洞仙歌 [Yang Jinwen ti ci]Dong xian ge詞 ci 楊錦雯 Yang Jinwen題辭.15a
[田人熙題詞]齊天樂 [Tian Renxi ti ci] Qi tian le詞 ci 田人熙 Tian Renxi題辭.15b
[張左鉞題詞]浣谿紗 [Zhang Zuoyue ti ic] Huan xi sha詞 ci 張左鉞 Zhang Zuoyue題辭.16a
[應寶時題詞]摸魚子 [Ying Baoshi ti ci] Mo yu zi詞 ci 應寶時 Ying Baoshi題辭.16a
[趙慶瀾題詞]齊天樂 [Zhao Qinglan ti ci] Qi tian le詞 ci 趙慶瀾 Zhao Qinglan題辭.16b
[馬鍾彥題詞]瀟湘夜雨 [Ma Zhongyan ti ci] Xiao xiang ye yu詞 ci 馬鍾彥 Ma Zhongyan題辭.17a
[周達題詞]一斛珠 [Zhou Da ti ci] Yi hu zhu詞 ci 周達 Zhou Da題辭.17b
[程邦祚題詞]念奴嬌 [Cheng Bangzuo ti ci] Nian nu jiao詞 ci 程邦祚 Cheng Bangzuo題辭.18a
鮑靚題詞 Bao Jing ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句鮑靚 Bao Jing題辭.1a
190 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search