Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

晚香集:詩三卷,詞一卷,歌一卷(清周曾镛, 王南城, 周韞玉撰)。民國十七年(1928)排印本
Wan xiang ji: shi 3 juan, ci 1 juan, ge 1 juan (by Zhou Zengyong, Wang Nancheng, and Zhou Yunyu, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
晚香集封面 Wan xiang ji feng mian 華綰言 Hua WanyanPage 1
襯頁 Chen ye Page 2
襯頁 Chen ye Page 3
襯頁 Chen ye Page 4
襯頁 Chen ye Page 5
襯頁 Chen ye Page 6
扉頁 Fei ye文﹕扉頁題辭 Wen: Fei ye ti ci 華綰言 Hua WanyanPage 7
襯頁 Chen ye Page 8
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫蘇玉 Sun SuyuPage 9
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫蘇玉 Sun SuyuPage 10
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫蘇玉 Sun SuyuPage 11
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫蘇玉 Sun SuyuPage 12
晚香詩集序 Wan xiang shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫婉如 Sun WanruPage 13
晚香詩集序 Wan xiang shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫婉如 Sun WanruPage 14
晚香詩集序 Wan xiang shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫婉如 Sun WanruPage 15
晚香詩集序 Wan xiang shi ji xu文﹕序 Wen: Xu 孫婉如 Sun WanruPage 16
晚香詩集遺稿序 Wan xiang ji yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 孫卓如 Sun ZhuoruPage 17
晚香詩集遺稿序 Wan xiang ji yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 孫卓如 Sun ZhuoruPage 18
晚香詩集遺稿序 Wan xiang ji yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 孫卓如 Sun ZhuoruPage 19
晚香詩集遺稿序 Wan xiang ji yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 孫卓如 Sun ZhuoruPage 20
晚香詩集遺稿序 Wan xiang ji yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 孫卓如 Sun ZhuoruPage 21
晚香詩集遺稿序 Wan xiang ji yi gao xu文﹕序 Wen: Xu 孫卓如 Sun ZhuoruPage 22
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 周瑞玉 Zhou RuiyuPage 23
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 周瑞玉 Zhou RuiyuPage 24
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 周瑞玉 Zhou RuiyuPage 25
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 周瑞玉 Zhou RuiyuPage 26
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 周瑞玉 Zhou RuiyuPage 27
晚香集序 Wan xiang ji xu文﹕序 Wen: Xu 周瑞玉 Zhou RuiyuPage 28
晚香集目錄 Wan xiang ji mu lu Page 29
卷一:周菊人先生遺稿(詩七十四首詞一闕) Juan yi: Zhou Juren xian sheng yi gao (shi qi shi si shou ci yi que) Page 29
卷二:周王運新先生遺稿(詩一百四十九首) Juan er: Zhou Wang Yunxin xian sheng yi gao (shi yi bai si shi jiu shou) Page 29
卷三:胡周脩輝先生遺稿(詩一百三十首) Juan san: Hu Zhou Xiuhui xian sheng yi gao (shi yi bai san shi shou) Page 29
卷四:胡周脩輝先生遺稿(詞十六闕) Juan si: Hu Zhou Xiuhui xian sheng yi gao (ci shi liu que) Page 29
卷五:胡周脩輝先生遺稿(歌二十首) Juan wu: Hu Zhou Xiuhui xian sheng yi gao (ge er shi shou) Page 30
晚香集卷一:周菊人先生遺稿 Wan xiang ji juan yi: Zhou Juren xian sheng yi gao Page 31
庚申四月初三日粵匪逼近錫城賦此誌悲 Geng shen si yue chu san ri Yue fei bi jin xi cheng fu ci zhi bei 詩 五言律詩 shi 五言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 31
四月初四余攜家眷冒雨出城所雇船為兵奪去遂致步行泥途同走者甚多 Si yue chu si yu xie jia juan mao yu chu cheng suo gu chuan wei bing duo qu sui zhi bu xing ni tu tong zou zhe shen duo詩 五言律詩 shi 五言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 31
四月初四余攜家眷冒雨出城所雇船為兵奪去遂致步行泥途同走者甚多 Si yue chu si yu xie jia juan mao yu chu cheng suo gu chuan wei bing duo qu sui zhi bu xing ni tu tong zou zhe shen duo詩 五言律詩 shi 五言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 32
途中被兵劫去行囊幸遇許區橋張公攜余及家眷渡河 Tu zhong bei bing jie qu xing nang xing yu Xu Quqiao Zhang gong xie yu ji jia juan du he詩 五言律詩 shi 五言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 32
路上口占 Lu shang kou zhan詩 五言律詩 shi 五言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 32
難中雜詠(時寓張巷上)(五首) Nan zhong za yong (shi yu zhang xiang shang) (wu shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 33
難中雜詠(時寓張巷上)(五首) Nan zhong za yong (shi yu zhang xiang shang) (wu shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 34
寄示諸姪(二首) Ji shi zhu zhi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 34
庚申七月廿八日長子殤(二首) Geng shen qi yue nian ba ri zhang zi shang (er shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 34
庚申七月廿八日長子殤(二首) Geng shen qi yue nian ba ri zhang zi shang (er shou) 詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 35
庚申九月初四哭三妹(二首) Geng shen jiu yue chu si ku san mei (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 35
庚申九月十四日內人薛氏病故既遭顛沛流離之苦復遇骨肉摧殘之痛令人哀悼無已時也哭而作此(二首) Geng shen jiu yue shi si ri nei ren xue shi bing gu ji zao dian pei liu li zhi ku fu yu gu rou cui can zhi tong ling ren ai dao wu yi shi ye ku er zuo ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 35
庚申九月十四日內人薛氏病故既遭顛沛流離之苦復遇骨肉摧殘之痛令人哀悼無已時也哭而作此(二首) Geng shen jiu yue shi si ri nei ren xue shi bing gu ji zao dian pei liu li zhi ku fu yu gu rou cui can zhi tong ling ren ai dao wu yi shi ye ku er zuo ci (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句周曾鏞 Zhou ZengyongPage 36
述懷(時避難軍嶂山下)(二首) Shu huai (shi bi nan Junzhang Shan xia) (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 36
憶家鄉(四首) Yi jia xiang (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩周曾鏞 Zhou ZengyongPage 37
310 items (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search