Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

茶香閣遺草﹕二卷(清黃婉璚撰)。清道光十年(1830)刻本。
Cha xiang ge yi cao: 2 juan (by Huang Wanqiong, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
黃本驥序 Huang Benji xu文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji序.1a
黃本驥序 Huang Benji xu文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji序.1b
黃本驥序 Huang Benji xu文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji序.2a
黃本驥序 Huang Benji xu文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji序.2b
葆義行略 Baoyi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji行略.3a
葆義行略 Baoyi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji行略.3b
葆義行略 Baoyi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji行略.4a
葆義行略 Baoyi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji行略.4b
葆義行略 Baoyi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji行略.5a
葆義行略 Baoyi xing lüe文﹕序 Wen: Xu 黃本驥 Huang Benji行略.5b
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe行略.5b
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe墓銘.6a
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe墓銘.6b
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe墓銘.7a
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe墓銘.7b
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe墓銘.8a
例贈孺人歐陽君繼配黃孺人墓誌銘 Li zeng ru ren Ouyang jun ji pei Huang ru ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 鄧顯鶴 Deng Xianhe墓銘.8b
哭葆儀五首即題其集 Ku Baoyi wu shou ji ti qi ji詩 五言古詩 shi 五言古詩張家榘 Zhang Jiaju題詞.9a
哭葆儀五首即題其集 Ku Baoyi wu shou ji ti qi ji詩 五言古詩 shi 五言古詩張家榘 Zhang Jiaju題詞.9b
哭葆儀五首即題其集 Ku Baoyi wu shou ji ti qi ji詩 五言古詩 shi 五言古詩張家榘 Zhang Jiaju題詞.10a
李沆訓題集詩并序 Li Hangxun ti ji shi bing xu詩 七言古詩 shi 七言古詩李沆訓 Li Hangxun題詞.10b
李沆訓題集詩并序 Li Hangxun ti ji shi bing xu詩 七言古詩 shi 七言古詩李沆訓 Li Hangxun題詞.11a
李沆訓題集詩并序 Li Hangxun ti ji shi bing xu詩 七言古詩 shi 七言古詩李沆訓 Li Hangxun題詞.11b
李沆訓題集詩并序 Li Hangxun ti ji shi bing xu詩 七言古詩 shi 七言古詩李沆訓 Li Hangxun題詞.12a
陳元富題辭 Chen Yuanfu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句陳元富 Chen Yuanfu題詞.12a
陳元富題辭 Chen Yuanfu ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句陳元富 Chen Yuanfu題詞.12b
譚錫洪題辭 Tan Xihong ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩譚錫洪 Tan Xihong題詞.12b
湯蟠題辭 Tang Pan ti ci詞 ci 湯蟠 Tang Pan題詞.12b
湯蟠題辭 Tang Pan ti ci詞 ci 湯蟠 Tang Pan題詞.13a
湯蠖題辭 Tang Huo ti ci詞 ci 湯蠖 Tang Huo題詞.13a
湯蠖題辭 Tang Huo ti ci詞 ci 湯蠖 Tang Huo題詞.13b
辛卯正月五日衡山道中阻雪集靖節句題 Xinmao zhengyue wu ri Heng Shan dao zhong zu xue ji Jingjie ju ti詩 五言古詩 shi 五言古詩湯彝 Tang Yi題詞.13b
辛卯正月五日衡山道中阻雪集靖節句題 Xinmao zhengyue wu ri Heng Shan dao zhong zu xue ji Jingjie ju ti詩 五言古詩 shi 五言古詩湯彝 Tang Yi題詞.14a
勞崇光題辭 Lao Chongguang ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句勞崇光 Lao Chongguang題詞.14a
勞崇光題辭 Lao Chongguang ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句勞崇光 Lao Chongguang題詞.14b
長啟題辭 Chang Qi ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句長啟 Chang Qi題詞.14b
長啟題辭 Chang Qi ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句長啟 Chang Qi題詞.15a
王錫疇題辭 Wang Xichou ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句王錫疇 Wang Xichou題詞.15a
李星沅題辭 Li Xingyuan ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句李星沅 Li Xingyuan題詞.15a
李星沅題辭 Li Xingyuan ti ci詩 七言絕句 shi 七言絕句李星沅 Li Xingyuan題詞.15b
紀夢詩即題遺集 Ji meng shi ji ti yi ji文﹕題辭 Wen: Ti ci 郭潤玉 Guo Runyu題詞.15b
紀夢詩即題遺集 Ji meng shi ji ti yi ji文﹕題辭 Wen: Ti ci 郭潤玉 Guo Runyu題詞.16a
紀夢詩即題遺集 Ji meng shi ji ti yi ji文﹕題辭 Wen: Ti ci 郭潤玉 Guo Runyu題詞.16b
望嶽 Wang yue詩 五言律詩 shi 五言律詩黃婉璚 Huang Wanqiong1.1a
桃花樹下作 Tao hua shu xia zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句黃婉璚 Huang Wanqiong1.1a
春晴 Chun qing詩 七言律詩 shi 七言律詩黃婉璚 Huang Wanqiong1.1b
聽雨 Ting yu詩 七言絕句 shi 七言絕句黃婉璚 Huang Wanqiong1.1b
試新茶 Shi xin cha詩 七言絕句 shi 七言絕句黃婉璚 Huang Wanqiong1.1b
試新茶 Shi xin cha詩 七言絕句 shi 七言絕句黃婉璚 Huang Wanqiong1.2a
246 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search