Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

天雨花:三十回(清陶貞懷撰)。清道光辛丑年(1841)刻本
Tian yu hua: 30 hui (by Tao Zhenhuai, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
天雨花卷一封面 Tian yu hua juan yi feng mian 封面
扉頁 Fei ye 扉頁
原序 Yuan xu文﹕自序 Wen: Zi xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 原序1a
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄1a
天雨花插圖(左維明) Tian yu hua cha tu (Zuo Weiming)圖 tu 圖像1a
天雨花插圖(桓清閨) Tian yu hua cha tu (Huan Qinggui)圖 tu 圖像2a
天雨花插圖(左永正) Tian yu hua cha tu (Zuo Yongzheng)圖 tu 圖像3a
天雨花插圖(桓楚卿) Tian yu hua cha tu (Huan Chuqing)圖 tu 圖像4a
天雨花插圖(左儀貞) Tian yu hua cha tu (Zuo Yizhen)圖 tu 圖像5a
天雨花插圖(左德貞) Tian yu hua cha tu (Zuo Dezhen)圖 tu 圖像6a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回1a
天雨花卷二封面 Tian yu hua juan er feng mian 封面
第二回 左公子兩施巧計賺孫郎 董蘭卿三現幽魂求貴客 Di er hui Zuo gong zi liang shi qiao ji zhuan Sun lang Dong Lanqing san xian you hun qiu gui ke文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二回1a
第三回 蘇光祖逐嗣子歸宗 左副憲復父讐擒寇 Di san hui Su Guangzu zhu si zi gui zong Zuo fu xian fu fu chou qin kou文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 三回1a
天雨花卷三封面 Tian yu hua juan san feng mian 封面
第四回 左都憲代弟藏佳麗 魏桂香欺主強專房 Di si hui Zuo du xian dai di cang jia li Wei Guixiang qi zhu qiang zhuan fang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 四回1a
第五回 劉天叙惑眾山神廟 左中丞私訪妙蓮蓭 Di wu hui Liu Tianxu huo zhong shan shen miao Zuo zhong cheng si fang miao lian an文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 五回1a
第六回 癡婦頭訴屈浩吟堂 九尾狐現象鳴鸞閣 Di liu hui Chi fu tou su qu Hao yin tang jiu wei hu xian xiang Ming luan ge文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 六回1a
天雨花卷四封面 Tian yu hua juan si feng mian 封面1
第七回 怪夫人拘禮左御史戲妻 信術士胡言周愛卿害女 Di qi hui Guai fu ren ju li Zuo yu shi xi qi Xin shu shi hu yan Zhou ai qing hai nü文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 七回1a
第八回 為女生非愛卿惡口凌孤寡 喪親復仕御史忠言抵佞臣 Di ba hui wei nü sheng fei ai qing e kou ling gu gua sang qin fu shi yu shi zhong yan di ning chen文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 八回1a
天雨花卷五封面 Tian yu hua juan wu feng mian 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 封面1
第九回 左御史巧計審張差 方中書事急誅賈妓 Di jiu hui Zuo yu shi qiao ji shen Zhang chai Fang zhong shu shi ji zhu Jia ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 九回1a
第十回 游春院公子賦新詩 竊綉鞋紅雲施狡計 Di shi hui You chun yuan gong zi fu xin shi qie xiu xie Hongyun shi jiao ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十回1a
天雨花卷六封面 Tian yu hua juan liu feng mian 封面
十一回 魏桂香一片枉癡心 鄭皇親三番施巧計 Shi yi hui Wei Guixiang yi pian wang chi xin Zheng huang qin san fan shi qiao ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十一回1a
十二回 桓玉求婚左聖婉 御史計援黃靜英 Shi er hui Huanyu qiu hun Zuo Shengwan yu shi ji yuan Huang Jingying文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十二回1a
天雨花卷七封面 Tian yu hua juan qi feng mian Page 1
十三回 左御史訓女除妖 刁乳婦欺心賣主 Shi san hui Zuo yu shi xun nü chu yao diao ru fu qi xin mai zhu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十三回1a
十四回 持正中途沉愛妾 瑤仙左府劫佳人 Shi si hui Chi zheng zhong tu chen ai qie Yaoxian Zuo fu jie jia ren文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十四回1a
天雨花卷八 Tian yu hua juan ba 封面
十五回 女專諸敕賊巧計賺權臣 都御史勤王忠心扶幼王 Shi wu hui Nü zhuan zhu chi zei qiao ji zhuan quan chen Du yu shi qin wang zhong xin fu you wang 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十五回1a
十六回 訪幽貞殿上辨明真假 悔悮閨中枉運機壽 Shi liu hui Fang you zhen dian shang bian ming zhen jia hui wu gui zhong wang yun ji shou 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十六回1a
天雨花卷九封面 Tian yu hua juan jiu Page 1
十七回 周夫人傷心患重病 林公子悔誓再求婚 Shi qi hui Zhou fu ren shang xin huan zhong bing Lin gong zi hui shi zai qiu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十七回1a
十八回 謝媒認父閨閣痛分襟 嫁女婚男洞房齊好合 Shi ba hui Xie Mei ren fu gui ge tong fen jin jia nü hun nan dong fang qi hao he 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十八回1a
天雨花卷十封面 Tian yu hua juan shi feng mian 封面
十九回 竊紈扇題壁破奸奴 寫金經閉樓卻愛婿 Shi jiu hui Qie wan shan ti bi po jian nu xie jin jing bi lou que ai xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 十九回1a
二十回 閉繍閍恨結畫眉郎 設毬燈計服東床婿 Er shi hui Bi xiu beng hen jie hua mei lang she qiu deng ji fu dong chuang xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十回1a
天雨花卷十一 Tian yu hua juan shi yi 封面
二十一回 慎思堂戯探四宮娥 迎鳳樓逼婚三鼎甲 Er shi yi hui Shen si tang xi tan si gong e ying feng lou bi hun san ding jia 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十一回1a
天雨花卷十二 Tian yu hua juan shi san 封面
二十二回 賭博行讒惡婦戕兒凌弱媳 遊園誨盜左公設策禦強人 Er shi er hui Du bo xing chan e fu qiang er ling ruo xi you yuan hui dao Zuo gong she ce yu qiang ren 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十二回1a
二十三回 墮巧計殺賊漢江心 餌奸謀示弱家庭怨 Er shi san hui Duo qiao ji sha zei Han jiang xin er jian mou shi ruo jia ting yuan 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十三回1a
天雨花卷十三 Tian yu hua juan shi er 封面
二十四回 老虔婆遇辱留春園 左小姐受訓宏道堂 Er shi si hui Lao qian po yu ru liu chun guo Zuo xiao jie shou xun Hong dao tang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十四回1a
天雨花卷十四 Tian yu hua juan shi si 封面
二十五回 惡姑賣媳巧中左公謀 嬌女還家苦遵嚴父訓 Er shi wu hui E gu mai xi qiao zhong Zuo gong mou jiao nü huan jia ku zun yan fu xun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十五回1a
二十六回 左丞相怒毀隆仁祠 魏忠賢計害瓇林客 Er shi liu hui Zuo cheng xiang nu hui Long ren ci Wei Zhongxian ji hai Rou lin ke 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 二十六回1a
天雨花卷十五 Tian yu hua juan shi wu 封面
55 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search