Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

天雨花:三十回(清陶貞懷撰)。清道光辛丑年(1841)刻本
Tian yu hua: 30 hui (by Tao Zhenhuai, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
天雨花卷一封面 Tian yu hua juan yi feng mian 封面
天雨花卷一封面 Tian yu hua juan yi feng mian 封面2
天雨花卷一封面 Tian yu hua juan yi feng mian 封面3
扉頁 Fei ye 扉頁
原序 Yuan xu文﹕自序 Wen: Zi xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 原序1a
原序 Yuan xu文﹕自序 Wen: Zi xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 原序1b
原序 Yuan xu文﹕自序 Wen: Zi xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 原序2a
原序 Yuan xu文﹕自序 Wen: Zi xu 陶貞懷 Tao Zhenhuai 原序2b
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄1a
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄1b
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄2a
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄2b
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄3a
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄3b
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄4a
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄4b
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄5a
天雨花目錄 Tian yu hua mu lu 目錄5b
天雨花插圖(左維明) Tian yu hua cha tu (Zuo Weiming)圖 tu 圖像1a
天雨花插圖(左維明) Tian yu hua cha tu (Zuo Weiming)圖 tu 圖像1b
天雨花插圖(桓清閨) Tian yu hua cha tu (Huan Qinggui)圖 tu 圖像2a
天雨花插圖(桓清閨) Tian yu hua cha tu (Huan Qinggui)圖 tu 圖像2b
天雨花插圖(左永正) Tian yu hua cha tu (Zuo Yongzheng)圖 tu 圖像3a
天雨花插圖(左永正) Tian yu hua cha tu (Zuo Yongzheng)圖 tu 圖像3b
天雨花插圖(桓楚卿) Tian yu hua cha tu (Huan Chuqing)圖 tu 圖像4a
天雨花插圖(桓楚卿) Tian yu hua cha tu (Huan Chuqing)圖 tu 圖像4b
天雨花插圖(左儀貞) Tian yu hua cha tu (Zuo Yizhen)圖 tu 圖像5a
天雨花插圖(左儀貞) Tian yu hua cha tu (Zuo Yizhen)圖 tu 圖像5b
天雨花插圖(左德貞) Tian yu hua cha tu (Zuo Dezhen)圖 tu 圖像6a
天雨花插圖(左德貞) Tian yu hua cha tu (Zuo Dezhen)圖 tu 圖像6b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回1a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回1b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回2a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回2b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 第一回3a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回3b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回4a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回4b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回5a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回5b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回6a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回6b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回7a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回7b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回8a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回8b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回9a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回9b
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回10a
第一回 武曲星樂善村除害 綠林賊臥獅寨遭擒 Di yi hui Wu qu xing le shan cun chu hai lu lin zei wo shi zhai zao qin文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陶貞懷 Tao Zhenhuai 一回10b
55 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search