Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

合存詩抄:三卷(清宮淡亭,思栢撰) 。清乾隆間(1736-1795)刻本
He cun shi chao:3 juan (by Gong Danting and Sibai, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
識 shi文﹕識 Wen: Zhi
序 Xu文﹕自序 Wen: Zi xu 宮淡亭 Gong Danting序1.1a
序 Xu文﹕自序 Wen: Zi xu 思柏 Sibai序2.1a
目錄 Mu lu 目次卷之一.1a
賦得紅綻雨肥梅 Fu de hong zhan yu fei mei詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.1a
和韻 He yun詩 五言律詩 shi 五言律詩思柏 Sibai1.1a
題浣花書屋 Ti huan hua shu wu詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.1b
雨後 Yu hou詩 五言律詩 shi 五言律詩思柏 Sibai1.1b
秋夜雨中 Qiu ye yu zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.1b
和韻 He yun詩 五言律詩 shi 五言律詩思柏 Sibai1.2a
秋鳫 Qiu yan詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.2a
新秋 Xin qiu詩 五言律詩 shi 五言律詩思柏 Sibai1.2a
秋感 Qiu gan詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.2b
偶憶山莊 Ou yi shan zhuang詩 五言律詩 shi 五言律詩思柏 Sibai1.2b
寄永夫人 Ji Yong fu ren詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.2b
偶成 Ou cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩思柏 Sibai1.2a
賦得冷露無聲濕桂花 Fu de leng lu wu sheng shi gui hua詩 五言律詩 shi 五言律詩宮淡亭 Gong Danting1.2a
目錄 Mu lu 思柏 Sibai目次卷之二.1a
秋雨 Qiu yu詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.1a
晚晴 Wan qing詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.1a
鄉思 Xiang si詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.1a
秋日憶親 Qiu ri yi qin詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.1b
習靜 Xi jing詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.1b
前題 Qian ti詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.1b
晚坐 Wan zuo詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.1b
題棧道圖 Ti Zhan dao tu詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.1b
題文殊坐月圖 Ti Wen shu zuo yue tu詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.2a
有感 You gan詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.2a
聽兒夜課 Ting er ye ke詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.2a
聞鶴 Wen he詩 五言絕句 shi 五言絕句宮淡亭 Gong Danting2.2a
新荷 Xin he詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.2b
纪夢 Ji meng詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.2b
奇悲 Qi bei詩 五言絕句 shi 五言絕句思柏 Sibai2.2b
目錄 Mu lu 目次卷之三.1a
柳色 Liu se詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.1a
残榴 Can liu詩 七言律詩 shi 七言律詩思柏 Sibai3.1a
感時 Gan shi詩 七言律詩 shi 七言律詩思柏 Sibai3.1b
過燈市述感 Guo deng shi shu gan詩 七言律詩 shi 七言律詩思柏 Sibai3.1b
秋夜雨中 Qiu ye yu zhong詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.2a
憶兒遠赴中州 Yi er yuan fu Zhong zhou詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.2a
新歲有感 Xin sui you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩思柏 Sibai3.2b
寒夜對燈 Han ye dui deng詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.2b
恭輓康親王舅姑太福金俚句(二首) Gong wan Kang qin wang jiu gu tai fu jin li ju (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩思柏 Sibai3.2b
恭輓康親王舅姑太福金俚句(其二) Gong wan Kang qin wang jiu gu tai fu jin li ju (qi er)詩 七言律詩 shi 七言律詩思柏 Sibai3.3a
月夜孤鴻 Yue ye gu hong詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.3a
秋雨 Qiu yu詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.3b
秋螢 Qiu ying詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.3b
秋蛩 Qiu qiong詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.4a
秋雲 Qiu yun詩 七言律詩 shi 七言律詩宮淡亭 Gong Danting3.4a
72 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search