Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

南香詩鈔: 一卷(清胡淵撰) 。安吳胡氏民國29年(1940)鉛印本
Nan xiang shi chao:1 juan(by Hu Yuan, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
書名頁 Shu ming ye 書名頁.1a
書名頁 Shu ming ye 書名頁.1b
南向詩鈔 Nan xiang shi chao 1.1a
貧士 Pin shi詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.1a
踏雪尋梅 Ta xue xun mei詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.1a
遊仙 You xian詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.1a
寄友 Ji you詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.1b
擬芙蓉池作 Ni furong chi zuo詩 五言排律 shi 五言排律胡淵 Hu Yuan1.1b
暮行山谷 Mu xing shan gu詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.1b
泛湖歸來樓中翫月 Fan hu gui lai lou zhong wan yue詩 五言排律 shi 五言排律胡淵 Hu Yuan1.1b
泛湖歸來樓中翫月 Fan hu gui lai lou zhong wan yue詩 五言排律 shi 五言排律胡淵 Hu Yuan1.2a
擬史(二首) Ni shi (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.2a
山居晚景 Shan ju wan jing詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.2a
山居晚景 Shan ju wan jing詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.2b
擬尋香山上人 Ni xun xiangshan shang ren詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.2b
自題西湖泛雨圖 Zi ti Xihu fan yu tu詩 五言排律 shi 五言排律胡淵 Hu Yuan1.2b
題倣石谷手卷 Ti Fang Shigu shou juan詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.2b
題倣石谷手卷 Ti Fang Shigu shou juan詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.3a
題畫 Ti hua詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.3a
題畫四時山水四首 Ti hua si shi shan shui si shou詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.3a
題畫四時山水四首 Ti hua si shi shan shui si shou詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.3b
題畫 Ti hua詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.3b
樸學齋話酒圖(有序) Pu xue zhai hua jiu tu (you xu)詩 五言古詩 shi 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.3b
書感十四年春感江浙戰爭作 Shu gan shi si nian chun gan jiang zhe zhan zheng zuo詞 五言古詩 ci 五言古詩胡淵 Hu Yuan1.4a
納涼 Na liang詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4a
苦雨 Ku yu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4a
苦雨 Ku yu詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4b
暮夏登半松園之瞰江亭 Mu xia deng Bansong yuan zhi Kanjiang ting詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4b
夜飲於倚山樓 Ye yin yu Yishan lou詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4b
送朱靈蜷之南洋 Song Zhu Lingquan zhi Nanyang詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4b
送友南上 Song you nan shang詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.4b
送友南上 Song you nan shang詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.5a
靈峯道中 Ling feng dao zhong詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.5a
西溪舟中 Xi xi zhou zhong詩 七言律詩 shi 七言律詩胡淵 Hu Yuan1.5a
玉泉觀魚 Yu quan guan yu詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.5a
靈隱道中 Ling yin dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.5a
靈隱道中 Ling yin dao zhong詩 五言律詩 shi 五言律詩胡淵 Hu Yuan1.5b
別西湖 Bie Xi hu 胡淵 Hu Yuan1.5b
晚景 Wan jing詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.5b
秋夜 Qiu ye詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.5b
望雪 Wang xue詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.5b
月夜 Yue ye詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.5b
月夜 Yue ye詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.6a
題畫(三首) Ti hua (san shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.6a
漁 Yu詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.6a
樵 Qiao詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.6a
西湖雜詩(四首) Xi hu za shi (si shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.6a
西湖雜詩(四首) Xi hu za shi (si shou)詩 五言絕句 shi 五言絕句胡淵 Hu Yuan1.6b
秋窗風雨夕 Qiu chuang feng yu xi詩 七言古詩 shi 七言古詩胡淵 Hu Yuan1.6b
57 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search