Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

棗香山房詩集:二卷(清許秀貞撰)。清道光二十六年(1846)丙午刻本
Zao xiang shan fang shi ji: 2 juan (by Xu Xiuzhen, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉頁 Fei ye 封面
扉頁 Fei ye 襯頁
芝仙女史詩序 Zhixian nü shi shi xu文﹕序 Wen: Xu 花詠春 Hua Yongchun1-序.1a
芝仙女史詩序 Zhixian nü shi shi xu文﹕序 Wen: Xu 花詠春 Hua Yongchun1-序.1b
芝仙女史詩序 Zhixian nü shi shi xu文﹕序 Wen: Xu 花詠春 Hua Yongchun1-序.2a
芝仙女史詩序 Zhixian nü shi shi xu文﹕序 Wen: Xu 花詠春 Hua Yongchun1-序.2b
才女賦 Cai nü fu文﹕賦 Wen: Fu 袁如凱 Yuan Rukai1-賦.1a
才女賦 Cai nü fu文﹕賦 Wen: Fu 袁如凱 Yuan Rukai1-賦.1b
才女賦 Cai nü fu文﹕賦 Wen: Fu 袁如凱 Yuan Rukai1-賦.2a
才女賦 Cai nü fu文﹕賦 Wen: Fu 袁如凱 Yuan Rukai1-賦.2b
棗香山房詩集題詞 Zao xiang shan fang shi ji ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 胡家玉 Hu Jiayu1-題詞.1a
棗香山房詩集題詞 Zao xiang shan fang shi ji ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 胡家玉 Hu Jiayu1-題詞.1b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩羅繞典 Luo Raodian1-題詞.1b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩羅繞典 Luo Raodian1-題詞.2a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩羅繞典 Luo Raodian1-題詞.2b
前題 Qian ti詞 ci 吳振棫 Wu Zhenyu1-題詞.3a
前題 Qian ti詩 五言古詩 shi 五言古詩陶士霖 Tao Shilin1-題詞.3a
前題 Qian ti詩 五言古詩 shi 五言古詩陶士霖 Tao Shilin1-題詞.3b
前題(二首) Qian ti (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩周作楫 Zhou Zuoji1-題詞.4a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩廖惟勳 Liao Weixun1-題詞.4a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩廖惟勳 Liao Weixun1-題詞.4b
前題(四首) Qian ti (si shou) (Zhichun Tao Daquan)詩 七言絕句 shi 七言絕句陶大銓 Tao Daquan1-題詞.4b
前題(四首) Qian ti (si shou) (Zhichun Tao Daquan)詩 七言絕句 shi 七言絕句陶大銓 Tao Daquan1-題詞.5a
前題(二首) Qian ti (er shou) 詩 七言律詩 shi 七言律詩周守正 Zhou Shouzheng1-題詞.5a
前題(二首) Qian ti (er shou) 詩 七言律詩 shi 七言律詩周守正 Zhou Shouzheng1-題詞.5b
前題 Qian ti 詞 ci 陳丙 Chen Bing1-題詞.5b
前題 Qian ti 詞 ci 陳丙 Chen Bing1-題詞.6a
前題 Qian ti 詞 ci 朱樹 Zhu Shu1-題詞.6a
前題 Qian ti詩 五言律詩 shi 五言律詩王玥 Wang Yue1-題詞.6b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩陳炳極 Chen Bingji1-題詞.6b
前題 Qian ti詩 七言律詩 shi 七言律詩楊暉照 Yang Huizhao1-題詞.7a
前題 Qian ti詩 七言絕句 shi 七言絕句殷熙賢 Yin Xixian1-題詞.7a
前題 Qian ti詩 七言絕句 shi 七言絕句劉榮熙 Liu Rongxi1-題詞.7a
前題 Qian ti詩 七言絕句 shi 七言絕句劉榮熙 Liu Rongxi1-題詞.7b
前題 Qian ti詩 五言古詩 shi 五言古詩孔憲典 Kong Xiandian1-題詞.7b
前題 Qian ti詩 七言律詩 shi 七言律詩翟煜觀 Zhai Yuguan1-題詞.7b
前題 Qian ti詩 七言律詩 shi 七言律詩翟煜觀 Zhai Yuguan1-題詞.8a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩陳在元 Chen Zaiyuan1-題詞.8a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩陳在元 Chen Zaiyuan1-題詞.8b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩蕭琯 Xiao Guan1-題詞.8b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩蕭琯 Xiao Guan1-題詞.9a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩蕭琯 Xiao Guan1-題詞.9b
前題 Qian ti詞 ci 孫濂 Sun Lian1-題詞.9b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩傅昶 Fu Chang1-題詞.9b
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩傅昶 Fu Chang1-題詞.10a
前題 Qian ti詩 七言古詩 shi 七言古詩傅昶 Fu Chang1-題詞.10b
前題(二首) Qian ti (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩周際霖 Zhou Jilin1-題詞.10b
前題(二首) Qian ti (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩周際霖 Zhou Jilin1-題詞.11a
前題(二首) Qian ti (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩周際霖 Zhou Jilin1-題詞.11b
前題(七首) Qian ti (qi shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句劉沛膏 Liu Peigao1-題詞.12a
237 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search