Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

筠心閣吟稿:一卷(清陳雍撰)。清道光二年(1822)刻本
Yun xin ge yin gao: 1 juan (by Chen Yong, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
襯頁 Chen ye 襯頁
襯頁 Chen ye 襯頁
襯頁 Chen ye 襯頁
筠心閣吟稿序 Yun xin ge yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 葉鏞 Ye Yong序.1a
筠心閣吟稿序 Yun xin ge yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 葉鏞 Ye Yong序.1b
筠心閣吟稿序 Yun xin ge yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 葉鏞 Ye Yong存.2a
筠心閣吟稿序 Yun xin ge yin gao xu文﹕序 Wen: Xu 葉鏞 Ye Yong存.2b
墨竹團扇 Mo zhu tuan shan詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.1a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.1a
春曉 Chun xiao詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.1a
春曉 Chun xiao詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.1b
供菊 Gong ju詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.1b
閒居即事 Xian ju ji shi詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.1b
閒居即事 Xian ju ji shi詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.2a
閨怨 Gui yuan詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.2a
喜雪 Xi xue詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.2a
喜雪 Xi xue詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.2b
梅花 Mei hua詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.2b
菊花 Ju hua詩 五言絕句 shi 五言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.2b
水仙 Shui xian詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.2b
水仙 Shui xian詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.3a
端陽即事 Duan yang ji shi詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.3a
題玩桂美人圖 Ti wan gui mei ren tu 詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.3a
題玩桂美人圖 Ti wan gui mei ren tu 詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.3b
朝霞 Zhao xia詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.3b
賦得細雨散如絲 得絲字二首 Fu de xi yu san ru si de si zi er shou詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.3b
賦得細雨散如絲 得絲字二首 Fu de xi yu san ru si de si zi er shou詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.4a
(賦得細雨散如絲 得絲字二首)其二 (Fu de si zi san ru si de si zi er shou) qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.4a
重午即事用甫堂四弟韻 Chong wu ji shi yong fu tang si di yun詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.4a
(重午即事用甫堂四弟韻)其二 (Chong wu ji shi yong fu tang si di yun) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.4b
小院熏風 Xiao yuan xun feng詩 五言絕句 shi 五言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.4b
榴花 得紅字 Liu hua de hong zi詩 五言絕句 shi 五言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.4b
中秋無月 Zhong qiu wu yue詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.5a
院中紫白丁香二本菀枯各別因而有感口占四絕 Yuan zhong zi bai ding xiang er ben yu ku ge bie yin er you gan kou zhan si jue詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.5a
(院中紫白丁香二本菀枯各別因而有感口占四絕)其二 (Yuan zhong zi bai ding xiang er ben yu ku ge bie yin er you gan kou zhan si jue) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.5a
(院中紫白丁香二本菀枯各別因而有感口占四絕)其二 (Yuan zhong zi bai ding xiang er ben yu ku ge bie yin er you gan kou zhan si jue) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.5b
(院中紫白丁香二本菀枯各別因而有感口占四絕)其三 (Yuan zhong zi bai ding xiang er ben yu ku ge bie yin er you gan kou zhan si jue) qi san詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.5b
(院中紫白丁香二本菀枯各別因而有感口占四絕)其四 (Yuan zhong zi bai ding xiang er ben yu ku ge bie yin er you gan kou zhan si jue) qi si詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.5b
紅白杜鵑花 Hong bai du juan hua詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.5b
紅白杜鵑花 Hong bai du juan hua詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.6a
玉簪花 Yu zan hua詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.6a
前賦玉簪花餘意更作一絕(一首) Qian fu yu zan hua yu yi geng zuo yi jue(yi shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.6b
雨後偶成 Yu hou ou cheng 詩 五言律詩 shi 五言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.6b
賦得夏雲多奇峰 得奇字 Fu de xia yun duo qi feng de qi zi詩 五言排律 shi 五言排律陳雍 Chen Yong吟稿.6b
賦得夏雲多奇峰 得奇字 Fu de xia yun duo qi feng de qi zi詩 五言排律 shi 五言排律陳雍 Chen Yong吟稿.7a
賦得桃始華 得華字 Fu de tao shi hua de hua zi詩 五言排律 shi 五言排律陳雍 Chen Yong吟稿.7a
賦得桃始華 得華字 Fu de tao shi hua de hua zi詩 五言排律 shi 五言排律陳雍 Chen Yong吟稿.7b
秋日送春濤甫堂兩弟往江右口占一律(一首) Qiu ri song chun tao fu tang liang di wang jiang you kou zhan yi lü(yi shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陳雍 Chen Yong吟稿.7b
戊辰立秋 Wu chen li qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.7b
戊辰立秋 Wu chen li qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句陳雍 Chen Yong吟稿.8a
89 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search