Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本
Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
隨園女弟子詩選第一冊封面 Suiyuan nü di zi shi xuan di yi ce feng mian 封頁
扉頁 Fei ye
序 Xu文 wen 汪穀 Wang Gu序.1a
隨園女弟子詩選目錄 Suiyuan nü di zi shi xuan mu lu 目錄.1a
隨園女弟子詩選卷一 Suiyuan nü di zi shi xuan juan yi 1.1a
席佩蘭詩選 Xi Peilan shi xuan 1.1a
刺繡 Ci xiu詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.1a
月夜 Yue ye詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.1a
柳絮 Liu xu詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.1a
思親 Si qin詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.1b
同外作 Tong wai zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.1b
惜別 Xi bie詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.1b
聞鐘 Wen zhong詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.1b
送春 Song chun詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.2a
寄衣曲 Ji yi qu詩 樂府 shi 樂府席佩蘭 Xi Peilan1.2a
商婦曲 Shang fu qu詩 樂府 shi 樂府席佩蘭 Xi Peilan1.2a
望外逾期不歸 Wang wai yu qi bu gui詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.2b
喜外竟歸 Xi wai jing gui詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.2b
感燕巢於舊壘 Gan yan chao yu jiu lei詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.2b
登陸 Deng lu詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.3a
曲阜 Qu fu詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.3a
曉行觀日出 Xiao xing guan ri chu詩 五言古詩 shi 五言古詩席佩蘭 Xi Peilan1.3a
除夕 Chu xi詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.3b
夫子報罷歸詩以慰之 Fu zi bao ba gui shi yi wei zhi詩 樂府 shi 樂府席佩蘭 Xi Peilan1.3b
南歸日題上黨郡署壁(二首) Nan gui ri ti Shangdang jun shu bi詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.4b
三橋春遊曲(五首) San qiao chun you qu詩 樂府 shi 樂府席佩蘭 Xi Peilan1.4b
楊花 Yang hua詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.5a
茉梨 Mo li詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.5a
題梅棠冊子 Ti mei tang ce zi詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.5b
織女歎 Zhi nü tan詩 雜言詩 shi 雜言詩席佩蘭 Xi Peilan1.5b
夜坐 Ye zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.6a
斷腸辭(十五首) Duan chang ci詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.7a
己酉三月三日葬阿安阿祿於報慈橋余病臥支離遙哭以送自去年兒病至今筆牀離手四百日矣 Ji you san yue san ri zang Aan Alu yu Bao ci qiao yu bing wo zhi li yao ku yi song zi qu nian er bing zhi jin bi chuang li shou si bai ri yi詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.7b
暮春 Mu chun詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.8a
蟬聲 Chan sheng詩 五言律詩 shi 五言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.8a
潘妃 Pan fei詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.8a
夏夜示外 Xia ye shi wai詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.8a
上袁簡齋先生﹙三首﹚ Shang Yuan Jianzhai xian sheng詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.8b
謝竹橋禮部為序長真閣詩(二首) Xie Zhuqiao li bu wei xu Chang zhen ge shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.9a
題薔薇便面 Ti qiang wei bian mian詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.9a
以指甲贈外 Yi zhi jia zeng wai詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.9a
新年雪 Xin nian xue詩 五言律詩 shi 五言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.9b
春夜月 Chun ye yue詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.9b
古鏡 Gu jing詩 五言律詩 shi 五言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.9b
賣花聲 Mai hua sheng詩 七言絕句 shi 七言絕句席佩蘭 Xi Peilan1.10a
十四夜月 Shi si ye yue詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.10a
十五夜月 Shi wu ye yue詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.10a
白蓮 Bai lian詩 五言律詩 shi 五言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.10b
桐葉落 Tong ye luo詩 五言律詩 shi 五言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.10b
送外入都 Song wai ru du詩 七言律詩 shi 七言律詩席佩蘭 Xi Peilan1.10b
539 items (Page 1 of 11)<< | < | > | >> New Search