Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

藝芳老人詩存:二卷(清郭筠撰)。清宣統2年[1910] 長沙鉛印本
Yifanglaoren shi cun: 2 juan (by Guo Yun, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
書名頁 Shu ming ye 書名頁
扉頁 Fei ye 扉頁
敘 Xu文﹕序 Wen: Xu 王闓運 Wang Kaiyun序1.1a
曾祖母郭太夫人藝芳館詩錄序 Zeng zu mu Guo tai fu ren Yi fang guan shi lu xu 文﹕序 Wen: Xu 廖樹蘅 Liao Shuheng序2.1a
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 李登雲 Li Dengyun序3.1a
(序) (Xu)文﹕序 Wen: Xu 曾廣鈞 Zeng Guangjun題詞.1a
藝芳老人詩存目錄甲 Yifanglaoren shi cun mu lu jia 目錄甲.1a
藝芳老人詩存目錄乙 Yifanglaoren shi cun mu lu yi 目錄乙.1a
藝芳老人詩存甲 Yifanglaoren shi cun jia 1.1a
送春兼憶諸兄妹 癸酉 Song chun jian yi zhu xiong mei gui you詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.1a
秋夜憶畹芳二姊 補乙丑 Qiu ye yi Wanfang er zi bu yi chou詩 雜言詩 shi 雜言詩郭筠 Guo Yun1.1a
偕舜林妹觀梅 補壬申 Xie Shunlin mei guan mei bu ren shen詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.1b
寄畹芳二姊 補辛未 Ji Wanfang er zi bu xin wei詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.1b
拜月篇 甲子 Bai yue pian jia zi詩 七言古詩 shi 七言古詩郭筠 Guo Yun1.2a
送德耀二姊歸長沙 丙子 Song Deyao er zi gui Changsha bing zi詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.2a
辛巳除夕感作 Xin si chu xi gan zuo詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.2a
挽德粲二姊和歸樸齋原韻 辛巳(二首) Wan Decan er zi he Gui Puzhai yuan yun xin si (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.2b
晚眺緝園 丙子 Wan tiao Ji yuan bing zi詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.3a
閱申報有感 甲申 Yue Shen bao you gan jia shen詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.3a
贈惠叔六娣 甲申 Zeng Huishu liu di jia shen詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.3b
景陽宮曲 甲申 Jing yang gong qu jia shen詩 七言排律 shi 七言排律郭筠 Guo Yun1.3b
示兒子廣鈞應春官試 丙戌 Shi er zi Guangjun ying chun guan shi bing xu詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.4a
詠雪柬惠叔 壬午(二首) Yong xue jian hui shu ren wu (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.4b
屋角小樓落成詩以志喜 乙酉 Wu jiao xiao lou luo cheng shi yi zhi xi yi you詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.5a
懷分綠窗主人於嶺南節署 壬午(三首) Huai fen lüchuangzhuren yu Lingnan jie shu ren wu (san shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.5a
送俞氏女 己丑 Song Yu shi nü ji chou 詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.5b
次韻壽臣晚泊湘河口 庚寅 Ci yun Shouchen wan bo Xiang he kou geng yin詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.6a
鈞兒赴京散館憶之口占 庚寅(四首) Juner fu Jing san guan yi zhi kou zhan geng yin (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句郭筠 Guo Yun1.6a
故園 庚寅 Gu yuan geng yin詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.6b
次韻鈞兒山居 辛卯 Ci yun Juner shan ju xin mao詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.6b
泛舟 庚寅 Fan zhou geng yin詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.7a
山行 辛卯 Shan xing xin mao詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.7a
廣銓北上書此訓之 癸巳 Guangquan bei shang shu ci xun zhi gui si詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.7a
即目 壬辰 Jie mu ren chen詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.7b
賜廣鍾 壬辰 Ci Guangzhong ren chen詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.7b
銓兒有海外之行口占一律贈之 壬辰 Quaner you hai wai zhi xing kou zhan yi lü zeng zhi ren chen詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.7b
苦雨 癸巳 Ku yu gui si詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.8a
次韻女兒廣珊贈镕兒 Ci yuan nü er Guangshan zeng Ronger詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.8a
又和廣珊夏日即景韻 癸巳(二首) You he Guangshan xia ri ji jing yun gui si (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.8a
凝芳榭納涼 癸巳 Ning fang xie na liang gui si詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.8b
六月十九夜玩月有懷鈞兒京師銓兒泰西偕镕珊兄妹等同作 Liu yue shi jiu ye wan yue you huai Juner jing shi Quaner Taixi xie Rong Shan xiong mei deng tong zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.8b
題鄧貞女徽詩卷 乙未 Ti Deng Zhennü hui shi juan yi wei詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.9a
有感 戊戌 You gan wu xu詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.9a
大沽承輪赴浙寄俞氏女夫婦 己亥(二首) Dugu cheng lun fu Zhe ji Yu shi nü fu fu ji hai (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.9b
漫興 丁酉 Man xing ding you詩 五言古詩 shi 五言古詩郭筠 Guo Yun1.10a
己亥冬出都往浙舟中囂雜書寄廣镕夫婦於都門 子庚(二首) Ji hai dong chu du wang Zhe zhou zhong xiao za shu ji Guangrong fu fu yu du men zi geng (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.10b
桐軒賢媛將回南昌省親口占送別 己亥 Tongxuan xian yuan jiang hui Nanchang xing qin kou zhan song bie ji hai詩 五言律詩 shi 五言律詩郭筠 Guo Yun1.10b
菊 丙申滬上作(二首) Ju bing shen Hu shang zuo (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句郭筠 Guo Yun1.11a
天津既破京師恒怛廣镕父女居圍城中兵亂道梗未卜何時南來 庚子(四首) Tianjin ji po jing shi heng da Guangrong fu nü ju wei cheng zhong bing luan dao geng wei bu he shi nan lai geng zi (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩郭筠 Guo Yun1.11a
浙東居未暖席而衢中風鶴頻聞復移家金陵頻歲遷徙舟中坐眺江景觸目生愁扣舷賦此 庚子 Zhe dong ju wei nuan xi er qu zhong feng he pin wen fu yi jia Jingling pin sui qian xi zhou zhong zuo tiao jiang jing chu mu sheng chou kou xian fu ci geng zi詩 七言古詩 shi 七言古詩郭筠 Guo Yun1.12a
160 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search