Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本
Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉页 Fei ye 扉頁
叙 Xu文﹕序 Wen: Xu 葉俊傑 Ye Junjie序.1a
叙 Xu文﹕序 Wen: Xu 葉俊傑 Ye Junjie序.1b
叙 Xu文﹕序 Wen: Xu 葉俊傑 Ye Junjie序.2a
叙 Xu文﹕序 Wen: Xu 葉俊傑 Ye Junjie序.2b
評跋 Ping ba文﹕跋 Wen: Ba 孔憲恭 Kong Xiangong評跋.1a
評跋 Ping ba文﹕跋 Wen: Ba 孔憲恭 Kong Xiangong評跋.1b
題辭 Ti ci詩 七言律詩 shi 七言律詩王大堉 Wang Dayu題辭.1a
題辭 Ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩朱辰煦 Zhu Chenxu題辭.1a
題辭 Ti ci詩 五言律詩 shi 五言律詩朱辰煦 Zhu Chenxu題辭.1b
題辭 閨秀 Ti ci gui xiu文﹕題辭 Wen: Ti ci 施綺 Shi Qi題辭-閨秀.1a
題辭 閨秀 Ti ci gui xiu文﹕題辭 Wen: Ti ci 施綺 Shi Qi題辭-閨秀.1b
題辭 閨秀 Ti ci gui xiu文﹕題辭 Wen: Ti ci 施綺 Shi Qi題辭-閨秀.2a
題辭 閨秀 Ti ci gui xiu文﹕題辭 Wen: Ti ci 施綺 Shi Qi題辭-閨秀.2b
小蓮花室遺稿卷上 Xiao lian hua shi yi gao juan shang 1.1a
渡江 Du jiang詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.1a
答贈許定生女史 Da zeng Xu Dingsheng nü shi詩 七言律詩 shi 七言律詩朱璵 Zhu Yu1.1a
答贈許定生女史 Da zeng Xu Dingsheng nü shi詩 七言律詩 shi 七言律詩朱璵 Zhu Yu1.1b
乞家浣霞夫人畫花裹寫詩圖 Qi jia Huanxia fu ren hua Hua guo xie shi tu詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.1b
題小姑沁玉畫秋葵便面 Ti xiao gu Qinyu hua qiu kui bian mian詩 五言絕句 shi 五言絕句朱璵 Zhu Yu1.1b
自題花裹寫詩圖(四首) Zi ti Hua guo xie shi tu (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.1b
自題花裹寫詩圖(四首) Zi ti Hua guo xie shi tu (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.2a
和外袁浦見寄韻 He wai Yuanpu jian ji yun詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.2a
次韻答程淡槎夫人(有序) Ci yun da Cheng Dancha fu ren (you xu)詩 五言排律 shi 五言排律朱璵 Zhu Yu1.2a
次韻答程淡槎夫人(有序) Ci yun da Cheng Dancha fu ren (you xu)詩 五言排律 shi 五言排律朱璵 Zhu Yu1.2b
再次韻奉答(二首) Zai ci yun feng da (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.2b
再次韻奉答(二首) Zai ci yun feng da (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.3a
次韻答張霞城太夫人兼柬令孫女少英女史(二首) Ci yun da Zhang Xiacheng tai fu ren jian jian ling sun nü Shaoying nü shi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.3a
題少英女史畫用前韻(二首) Ti Shaoying nü shi hua yong qian yun (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.3a
題少英女史畫用前韻(二首) Ti Shaoying nü shi hua yong qian yun (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.3b
櫻桃 Ying tao詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.3b
玫瑰 Mei gui詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.3b
和金纖纖次韻石蘭女史四絕 He Jin xianxian ci yun Shilan nü shi si jue詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.4a
初夏書懷 Chu xia shu huai詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.4a
初夏書懷 Chu xia shu huai詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.4b
夜坐 Ye zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.4b
月夜 Yue ye詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.4b
題織雲樓合刻詩稿 Ti Zhi yun lou he ke shi gao詩 七言律詩 shi 七言律詩朱璵 Zhu Yu1.4b
題織雲樓合刻詩稿 Ti Zhi yun lou he ke shi gao詩 七言律詩 shi 七言律詩朱璵 Zhu Yu1.5a
銷夏詞次柏芳寄母韻(四首) Xiao xia ci ci Bofang ji mu yun (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.5a
銷夏詞次柏芳寄母韻(四首) Xiao xia ci ci Bofang ji mu yun (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.5b
艾虎 Ai hu詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.5b
病起遣懷 Bing qi qian huai詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.5b
雨意 Yu yi詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.5b
雨意 Yu yi詩 五言律詩 shi 五言律詩朱璵 Zhu Yu1.6a
柏芳寄母手批拙詩兼惠萱花賦呈(三首) Bofang ji mu shou pi zhuo shi jian hui xuan hua fu cheng (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.6a
題美人吹簫圖 Ti Mei ren chui xiao tu詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.6a
題美人吹簫圖 Ti Mei ren chui xiao tu詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.6b
聞蟬 Wen chan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.6b
獨坐 Du zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句朱璵 Zhu Yu1.6b
282 items (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search