Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀詞話﹕四卷(雷瑨、雷瑊輯)。民國五年(1916)掃葉山房石印本
Gui xiu ci hua: 4 juan (edited by Lei Jin, Lei Jian)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
扉頁 Fei ye 扉頁
扉頁 Fei ye 扉頁
閨秀詞話卷一 Gui xiu ci hua juan yi 1.1a
論黃氏詞 Lun Huang shi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1a
論徐媛詞 Lun Xu Yuan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1a
論張紅橋詞 Lun Zhang Hongqiao ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1a
論徐元端詞 Lun Xu Yuanduan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.1b
論徐君寶妻詞 Lun Xu Junbao qi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2a
論王瓊奴詞 Lun Wang Qiongnu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2a
論宋朝某女詞 Lun Song chao mou nü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2a
論朱淑真詞 Lun Zhu Shuzhen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2b
論徐燦詞 Lun Xu Can ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2b
論甫映綠詞 Lun Fu Yinglü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3a
論王朗詞 Lun Wang Lang ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3a
論吳永汝詞 Lun Wu Yongru ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3b
論康鄴詞 Lun Kang Ye ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4a
論顧文婉詞 Lun Gu Wenwan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4a
論湯婉生詞 Lun Tang Wansheng ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論浦夢珠詞 Lun Pu Mengzhu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論冷蕙貞詞 Lun Leng Huizhen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論胡茂份詞 Lun Hu Maofen文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論沈錫齡詞 Lun Shen Xiling ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.5a
論梁綺齋詞 Lun Liang Qizhai ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.5a
論沈宜修詞 Lun Shen Yixiu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.5b
論方玉坤詞 Lun Fang Yukun ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.5b
論王素音詞 Lun Wang Suyin ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.6a
論陳紉蘭詞 Lun Chen Renlan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.6a
論楊芸詞 Lun Yang Yun ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.6a
論李佩金詞 Lun Li Peijin ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.6b
論商景蘭詞 Lun Shang Jinglan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.7b
論葛秀英詞 Lun Ge Xiuying ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.7b
論蘇佩蘘詞 Lun Su Peirang ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.8b
論顧翎詞 Lun Gu Ling ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.9a
論孫秀芬詞 LunSun Xiufen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.9a
論沈善寶詞 Lun Shen Shanbao ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.10a
論陳嘉詞 Lun Chen Jia ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.10b
論曹慎儀詞 Lun Cao Shenyi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.11a
論鄭蓮詞 Lun Zheng Lian ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.11b
論陳沅詞 Lun Chen Yuan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.11b
論梁德繩詞 Lun Liang Desheng ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.12a
論孫蘭友詞 Lun Sun Lanyou ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.12a
論龔夫人詞 Lun Gong fu ren ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.12b
論胡慎容詞 Lun Hu Shenrong ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.13a
論王倩詞 Lun Wang Qian ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.13b
論金纖纖詞 Lun Jin Xianxian ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.13b
論歸佩珊詞 Lun Gui Peishan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.14a
論楊繼端詞 Lun Yang Jiduan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.14b
論陳契詞 Lun Chen Qi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.14b
論姚倚雲詞 Lun Yao Yiyun ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.15a
210 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search