Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀詞話﹕四卷(雷瑨、雷瑊輯)。民國五年(1916)掃葉山房石印本
Gui xiu ci hua: 4 juan (edited by Lei Jin, Lei Jian)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
扉頁 Fei ye 扉頁
扉頁 Fei ye 扉頁
閨秀詞話卷一 Gui xiu ci hua juan yi 1.1a
論黃氏詞 Lun Huang shi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.1a
論黃氏詞 Lun Huang shi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1a
論徐媛詞 Lun Xu Yuan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.1a
論徐媛詞 Lun Xu Yuan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1a
論張紅橋詞 Lun Zhang Hongqiao ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.1a
論張紅橋詞 Lun Zhang Hongqiao ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1a
論張紅橋詞 Lun Zhang Hongqiao ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.1b
論張紅橋詞 Lun Zhang Hongqiao ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1b
論徐元端詞 Lun Xu Yuanduan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.1b
論徐元端詞 Lun Xu Yuanduan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.1b
論徐君寶妻詞 Lun Xu Junbao qi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2a
論徐君寶妻詞 Lun Xu Junbao qi ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.2a
論王瓊奴詞 Lun Wang Qiongnu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2a
論王瓊奴詞 Lun Wang Qiongnu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.2a
論宋朝某女詞 Lun Song chao mou nü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2a
論宋朝某女詞 Lun Song chao mou nü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.2a
論宋朝某女詞 Lun Song chao mou nü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2b
論宋朝某女詞 Lun Song chao mou nü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.2b
論朱淑真詞 Lun Zhu Shuzhen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2b
論朱淑真詞 Lun Zhu Shuzhen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.2b
論徐燦詞 Lun Xu Can ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.2b
論徐燦詞 Lun Xu Can ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.2b
論徐燦詞 Lun Xu Can ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3a
論徐燦詞 Lun Xu Can ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.3a
論甫映綠詞 Lun Fu Yinglü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3a
論甫映綠詞 Lun Fu Yinglü ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.3a
論王朗詞 Lun Wang Lang ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3a
論王朗詞 Lun Wang Lang ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.3a
論王朗詞 Lun Wang Lang ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3b
論王朗詞 Lun Wang Lang ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.3b
論吳永汝詞 Lun Wu Yongru ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.3b
論吳永汝詞 Lun Wu Yongru ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.3b
論吳永汝詞 Lun Wu Yongru ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4a
論吳永汝詞 Lun Wu Yongru ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4a
論康鄴詞 Lun Kang Ye ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4a
論康鄴詞 Lun Kang Ye ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4a
論顧文婉詞 Lun Gu Wenwan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4a
論顧文婉詞 Lun Gu Wenwan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4a
論顧文婉詞 Lun Gu Wenwan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論顧文婉詞 Lun Gu Wenwan ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4b
論湯婉生詞 Lun Tang Wansheng ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論湯婉生詞 Lun Tang Wansheng ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4b
論浦夢珠詞 Lun Pu Mengzhu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論浦夢珠詞 Lun Pu Mengzhu ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4b
論冷蕙貞詞 Lun Leng Huizhen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑊 Lei Jian1.4b
論冷蕙貞詞 Lun Leng Huizhen ci文﹕詞話 Wen: Ci hua 雷瑨 Lei Jin1.4b
210 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search