Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閩川閨秀詩話﹕四卷(清梁章鉅撰)。光緖元年(1875)清刻本
Min chuan gui xiu shi hua: 4 juan (by Liang Zhangju, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Full text at Chinese Text Project

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封頁
扉頁 Fei ye
閩川閨秀詩話序 Min chuan gui xiu shi hua xu文 wen 梁韻書 Liang Yunshu
閩川閨秀詩話目錄 Min chuan gui xiu shi hua mu lu 目錄.1a
林玉衡 Lin Yuheng文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.1a
陸眷西 Lu Juanxi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.1a
蘇世璋 Su Shizhang文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.2a
林蕙 Lin Hui文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.2b
魏鳳珍 Wei Fengzhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.3a
吳絲 Wu Si文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.3b
林文貞 Lin Wenzhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.3b
徐氏 Xu shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.4a
俞若耶 Yu Ruoye文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.4b
方琬 Fang Wan文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.4b
權氏 Quan shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.5a
林瑛佩 Lin Yingpei文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.5b
王巧姐 Wang Qiaojie文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.6a
陳氏 Chen shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.6a
阮氏 Ruan shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.6b
鄭氏 Zheng shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.7a
周仲姬 Zhou Zhongji文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.7a
楊氏 Yang shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.7b
石氏 Shi shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.7b
嚴氏 Yan shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.8a
姚鈴姑 Yao Linggu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.8a
毛秀玉 Mao Xiuyu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.8a
余珍玉 Yu Zhenyu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.8b
余尊玉 Yu Zunyu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.8b
林瓊玉 Lin Qiongyu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.8b
陳玉瑛 Chen Yuying文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.9a
邱卷珠 Qiu Juanzhu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.10a
宋芳斌 Song Fangbin文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.10b
蘇芳濟 Su Fangji文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.10b
黃幼藻 Huang Youzao文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.11a
黃幼蘩 Huang Youfan文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.11b
鄭孟姬 Zheng Mengji文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.12a
莊九畹 Zhuang Jiuwan文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.13a
張季琬 Zhang Jiwan文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.13b
莊氏 Zhuang Shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.14a
許琛 Xu Chen文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.14a
林氏 Lin shi文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.16b
吳荔娘 Wu Liniang文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju1.17b
黃淑窕 Huang Shutiao文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.1a
黃淑畹 Huang Shuwan文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.1b
游合珍 You Hezhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.2a
林瓊玉 Lin Qiongyu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.2a
廖淑籌 Liao Shuchou文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.2b
林瑱 Lin Zhen文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.3a
林蕙圃 Lin Huipu文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.3b
鄭徽柔 Zheng Huirou文﹕詩話 Wen: Shi hua 梁章鉅 Liang Zhangju2.4a
105 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search