Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

鴛鴦社草:一卷(清王璐卿)。清鈔本
Yuan yang she cao:1 juan (by Wang Luqing, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
鴛鴦社草襯頁 Yuan yang she cao chen ye 襯頁
早梅 Zao mei詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.1a
新柳 Xin liu詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.1a
春日雜咏 Chun ri za yong詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.1b
(春日雜咏)其二 (Chun ri za yong) Qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.1b
(春日雜咏)其四 (Chun ri za yong) Qi si詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.2a
弔會稽女子 Diao Kuaiji nv zi詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.2a
(弔會稽女子)其二 (Diao Kuaiji nv zi) Qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.2b
(弔會稽女子)其三 (Diao Kuaiji nv zi) Qi san詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.2b
殘紅 Can hong詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.2b
萍星 Ping xing詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.3a
草亭即景 Cao ting ji jing詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.3a
梅邊睡鶴 Mei bian shui he詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.3b
花霧 Hua wu詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.3b
送夫子北上 Song fu zi bei shang詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.4a
和夫子繞碧軒秋夜感懷 He fu zi Rao bi xuan qiu ye gan huai詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.4a
(和夫子繞碧軒秋夜感懷)其二 (He fu zi Rao bi xuan qiu ye gan huai) Qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.4b
懷遠 Huai yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.4b
虞美人花 Yu mei ren hua詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.5a
水蕉 Shui jiao詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.5a
同心蘭 Tong xin lan詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.5b
(同心蘭)其二 (Tong xin lan) Qi er詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.5b
上元雨夜燈詞十之六 並序(六首) Shang yuan yu ye deng ci shi zhi liu bing xu (liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.6a
種竹 Zhong zhu詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.7a
種桃 Zhong tao詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.7a
種松 Zhong song詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.7b
種柳 Zhong liu詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.7b
擬蘇子瞻五更山吐月仍以殘夜水明樓為韻 Ni Su Zizhan Wu geng shan tu yue reng yi Can ye Shui yue lou wei yun詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.8a
(擬蘇子瞻五更山吐月仍以殘夜水明樓為韻)其二 (Ni Su Zizhan Wu geng shan tu yue reng yi Can ye Shui yue lou wei yun) Qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.8a
(擬蘇子瞻五更山吐月仍以殘夜水明樓為韻)其三 (Ni Su Zizhan Wu geng shan tu yue reng yi Can ye Shui yue lou wei yun) Qi san詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.8b
(擬蘇子瞻五更山吐月仍以殘夜水明樓為韻)其四 (Ni Su Zizhan Wu geng shan tu yue reng yi Can ye Shui yue lou wei yun) Qi si詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.8b
(擬蘇子瞻五更山吐月仍以殘夜水明樓為韻)其五 (Ni Su Zizhan Wu geng shan tu yue reng yi Can ye Shui yue lou wei yun) Qi wu詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.9a
舟中燕巢 Zhou zhong yan chao詩 未定 shi 未定王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.9a
綠牡丹 Lü mu dan詩 七言律詩 shi 七言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.9b
柳亭避暑 Liu ting bi shu詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.10a
(柳亭避暑)其二 (Liu ting bi shu) Qi er詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.10a
(柳亭避暑)其三 (Liu ting bi shu) Qi san詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.10b
(柳亭避暑)其四 (Liu ting bi shu) Qi si詩 五言律詩 shi 五言律詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.10b
(缺題)其二 (que ti) Qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.11a
(缺題)其三 (que ti) Qi san詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.11a
(缺題)其四 (que ti) Qi si詩 七言絕句 shi 七言絕句王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.11b
秋夜吟 Qiu ye yin詩 七言古詩 shi 七言古詩王璐卿 Wang Luqing鴛鴦社草.11b
42 items (Page 1 of 1)New Search