Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

紅樓夢題詞:一卷(清周綺撰)。清宣統年間(1909-1911)香豔叢書排印版
Hong lou meng ti ci: 1 juan (by Zhou Qi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
自序 Zi xu文﹕自序 Wen: Zi xu 周綺 Zhou Qi自序
黛玉焚诗 Daiyu fen shi詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi自序
香菱學咏 Xiangling xue yong詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.1b
湘雲醉眠芍藥 Xiangyun zui mian shao yao詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.1b
晴雯死領芙蓉 Qingwen si ling fu rong詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.1b
青女素娥李紈悲黛玉 Qingnü Su'e Li Wan bei Daiyu詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.1b
水寒雪冷慧婢恨怡紅 Shui han xue leng hui bi hen Yi hong詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.1b
水寒雪冷慧婢恨怡紅 Shui han xue leng hui bi hen Yi hong詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.2a
苦尤娘遭賺墮計 Ku You niang zao zhuan duo ji詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.2a
俏平兒被打含情 Qiao Ping'er bei da han qing詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.2a
妙玉聼琴警悟 Miaoyu ting qin jing wu詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.2a
鴛鴦殉主全貞 Yuanyang xun zhu quan zhen詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.2a
鴛鴦殉主全貞 Yuanyang xun zhu quan zhen詩 七言律詩 shi 七言律詩周綺 Zhou Qi題詞.2b
[評語] [Ping yu]文﹕評語 Wen: Ping yu 蔣因培 Jiang Yinpei題詞.2b
[評語] [Ping yu]文﹕評語 Wen: Ping yu 王希廉 Wang Xilian題詞.2b
13 items (Page 1 of 1)New Search