Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

再生緣全傳: 二十卷八十回(清侯芝改訂)。同治壬申孟春重刊
Zai sheng yuan quan zhuan: 20 juan 80 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
再生緣全傳內封 Zai sheng yuan quan zhuan nei feng 內封a
再生緣全傳序 Zai sheng yuan quan zhuan xu 文﹕序 Wen: Xu 侯芝 Hou Zhi香葉閣主人序1a
再生緣全傳序 Zai sheng yuan quan zhuan xu 文﹕序 Wen: Xu 侯芝 Hou Zhi香葉閣主人序1b
再生緣全傳序 Zai sheng yuan quan zhuan xu 文﹕序 Wen: Xu 侯芝 Hou Zhi香葉閣主人序2a
再生緣全傳序 Zai sheng yuan quan zhuan xu 文﹕序 Wen: Xu 侯芝 Hou Zhi香葉閣主人序2b
再生緣全傳總目 Zai sheng yuan quan zhuan zong mu 目錄1a
再生緣全傳總目 Zai sheng yuan quan zhuan zong mu 目錄1b
再生緣全傳總目 Zai sheng yuan quan zhuan zong mu 目錄2a
再生緣全傳總目 Zai sheng yuan quan zhuan zong mu 目錄2b
再生緣全傳總目 Zai sheng yuan quan zhuan zong mu 目錄3a
再生緣全傳總目 Zai sheng yuan quan zhuan zong mu 目錄3b
再生緣全傳插圖(元帝主) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Yuan di zhu)圖 tu 繡像1a
再生緣全傳插圖(元帝主) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Yuan di zhu)圖 tu 繡像1b
再生緣全傳插圖(長華娘) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Chang Huaniang)圖 tu 繡像2a
再生緣全傳插圖(長華娘) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Chang Huaniang)圖 tu 繡像2b
再生緣全傳插圖(皇甫敬) Zai sheng yuan quan chuan cha tu (Huangfu Jing)圖 tu 繡像3a
再生緣全傳插圖(皇甫敬) Zai sheng yuan quan chuan cha tu (Huangfu Jing)圖 tu 繡像3b
再生緣全傳插圖(皇甫少華) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Hungfu Shaohua)圖 tu 繡像4a
再生緣全傳插圖(皇甫少華) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Hungfu Shaohua)圖 tu 繡像4b
再生緣全傳插圖(孟麗君) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Meng Lijun)圖 tu 繡像5a
再生緣全傳插圖(孟麗君) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Meng Lijun)圖 tu 繡像5b
再生緣全傳插圖(劉燕玉) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Liu Yanyu)圖 tu 繡像6a
再生緣全傳插圖(劉燕玉) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Liu Yanyu)圖 tu 繡像6b
再生緣全傳插圖(劉捷) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Liu Jie)圖 tu 繡像7a
再生緣全傳插圖(劉捷) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Liu Jie)圖 tu 繡像7b
再生緣全傳插圖(劉奎璧) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Liu kuibi)圖 tu 繡像8a
再生緣全傳插圖(劉奎璧) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Liu kuibi)圖 tu 繡像8b
再生緣全傳插圖(鄔元帥) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Wu yuan shuai)圖 tu 繡像9a
再生緣全傳插圖(鄔元帥) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Wu yuan shuai)圖 tu 繡像9b
再生緣全傳插圖(神武真人) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Shenwu zhen ren)圖 tu 繡像10a
再生緣全傳插圖(神武真人) Zai sheng yuan quan zhuan cha tu (Shenwu zhen ren)圖 tu 繡像10b
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一1a
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一1b
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一2a
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一2b
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一3a
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一3b
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一4a
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一4b
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一5a
第一回 東斗君雲霄被謫 Di yi hui Dong dou jun yun xiao bei zhe 文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一5b
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一6a
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一6b
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一7a
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一7b
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一8a
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一8b
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一9a
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一9b
第二回 皇甫敬麟鳳雙生 Di er hui Huang fu jing lin feng shuang sheng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 侯芝 Hou Zhi卷一10a
111 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search