Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

繪圖筆生花: 十六卷三十二回(清邱心如撰)。清光緒二十六年(1900)上海書局石印本
Hui tu Bi sheng hua: 16 juan 32 hui (by Qiu Xinru, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
繪圖筆生花封面 Hui tu bi sheng hua feng mian 封面
繪圖筆生花內封 Hui tu bi sheng hua nei feng 內封a
繪圖筆生花內封 Hui tu bi sheng hua nei feng 內封b
繪圖筆生花原序 Hui tu bi sheng hua yuan xu文﹕序 Wen: Xu 陳同勛 Chen Tongxun序1a
(雲腴女士)敘 (Yunyu nü shi) Xu 文﹕序 Wen: Xu 序1a
繪圖筆生花目錄 Hui tu bi sheng hua mu lu 目錄1b
繪圖筆生花目錄 Hui tu bi sheng hua mu lu 目錄2a
繪圖筆生花目錄 Hui tu bi sheng hua mu lu 目錄2b
繪圖筆生花插圖(正德天子, 邵太后) Hui tu bi sheng hua cha tu (Zhengde tian zi, Shao tai hou)圖 tu 圖1a
繪圖筆生花插圖(張太后, 楚貴妃) Hui tu bi sheng hua cha tu (Zhang tai hou, Chu gui fei)圖 tu 圖1b
繪圖筆生花插圖(楚國丈, 謝秋山) Hui tu bi sheng hua cha tu (Chu guo zhang, Xie Qiushan)圖 tu 圖2a
繪圖筆生花插圖(王守仁, 楚廷輝) Hui tu bi sheng hua cha tu (Wang Shouren, Chu Tinghui)圖 tu 圖2b
繪圖筆生花插圖(柏存仁, 柏固修) Hui tu bi sheng hua cha tu (Bai Cunren, Bai Guxiu)圖 tu 圖3a
繪圖筆生花插圖(興献太后, 興献王厚熜 ) Hui tu bi sheng hua cha tu (Xing xian tai hou, Xing xian wang Houcong)圖 tu 圖3b
繪圖筆生花插圖(女英侯姜德華, 夏皇后) Hui tu bi sheng hua cha tu (nü ying hou Jiang Dehua, Xia huang hou)圖 tu 圖4a
繪圖筆生花插圖(姜近仁, 莫夫人) Hui tu bi sheng hua cha tu (Jiang Jinren, Mo fu ren)圖 tu 圖4b
繪圖筆生花插圖(姜玉華, 胡月仙) Hui tu bi sheng hua cha tu (Jiang Yuhua, Hu Yuexian)圖 tu 圖5a
繪圖筆生花插圖(謝雪香, 姜九華) Hui tu bi sheng hua cha tu (Xie Xuexiang, Jiang Jiuhua)圖 tu 圖5b
繪圖筆生花插圖(花映玉, 柳含煙) Hui tu bi sheng hua cha tu (Hua Yingyu, Liu Hanyan) 圖 tu 圖6a
繪圖筆生花插圖(文佩蘭, 燕夢蘭) Hui tu bi sheng hua cha tu (Wen Peilan, Yan Menglan)圖 tu 圖6b
繪圖筆生花插圖(文上林, 文少雯) Hui tu bi sheng hua cha tu (Wen Shanglin, Wen Shaowen)圖 tu 圖7a
繪圖筆生花插圖(文少霞, 美雲樓) Hui tu bi sheng hua cha tu (Wen Shaoxia, Mei Yunlou) 圖 tu 圖7b
繪圖筆生花插圖(少靜娥, 慕純娘) Hui tu bi sheng hua cha tu (Shao Jing'e, Mu Chunniang) 圖 tu 圖8a
繪圖筆生花插圖(杜慕棠, 謝春溶) Hui tu bi sheng hua cha tu (Du Mutang, Xie Chunrong)圖 tu 圖8b
繪圖筆生花插圖(杜若洲, 杜蘭洲) Hui tu bi sheng hua cha tu (Du Ruozhou, Du Lanzhou)圖 tu 圖9a
繪圖筆生花插圖(姜逢吉, 步鎔) Hui tu bi sheng hua cha tu (Jiang Fengji, Bu Rong)圖 tu 圖9b
繪圖筆生花插圖(沃立規, 沃又新) Hui tu bi sheng hua cha tu (Wo Ligui, Wo Youxin)圖 tu 圖10a
繪圖筆生花插圖(文瑞生, 李夢周) Hui tu bi sheng hua cha tu (Wen Ruisheng, Li Mengzhou)圖 tu 圖10b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一1a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一1b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一2a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一2b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一3a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一3b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一4a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一4b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一5a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一5b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一6a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一6b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一7a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一7b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一8a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一8b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一9a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一9b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一10a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一10b
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一11a
第一回 感神明瑤宮謫秀 徵夢兆綺閣留芬 惱權臣欺心圖害 求吉士執意許婚 Di yi hui Gan shen ming yao gong zhe xiu Zheng meng zhao qi ge liu fen Nao quan chen qi xin tu hai Qiu ji shi zhi yi xu hun文﹕彈詞 Wen: Tan ci 邱心如 Qiu Xinru卷一11b
73 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search