Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

棣華館詩課:十二卷(清張晉禮輯)。清道光三十年(1850)武昌官署棣華館刻本
Di hua guan shi ke: 12 juan (by Zhang Jinli, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 內封b
棣華館詩課序 Di hua guan shi ke xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun張曜孫序2b
棣華館詩課序 Di hua guan shi ke xu文﹕序 Wen: Xu 章岳鎮 Zhang Yuezhen章岳鎮序2b
棣華館詩課後敍 Di hua guan shi ke hou xu文﹕序 Wen: Xu 鄧傳密 Deng Chuanmi鄧傳密後敘2b
棣華館詩課後序 Di hua guan shi ke hou xu文﹕序 Wen: Xu 張晉禮 Zhang Jinli張晉禮後序2b
棣華館詩課跋 Di hua guan shi ke ba文﹕跋 Wen: Ba 謝有蘭 Xie Youlan謝有蘭跋2b
棣華館詩課跋 Di hua guan shi ke ba文﹕跋 Wen: Ba 莊煜廷 Zhuang Yuting蔣煜廷跋1b
棣華館詩課跋 Di hua guan shi ke ba文﹕跋 Wen: Ba 王臣弼 Wang Chenbi王臣弼跋2b
棣華館詩課書後 Di hua guan shi ke shu hou文﹕跋 Wen: Ba 董思誠 Dong Sicheng董思誠書後2b
棣華館詩課書後 Di hua guan shi ke shu hou文﹕跋 Wen: Ba 張紈英 Zhang Wanying張紈英書後2b
(董殷)棣華館詩課題辭(二首) (Dong Yin) Di hua guan shi ke ti ci (er shou) 詩 七言律詩 shi 七言律詩 題辭1b
棣華館詩課目錄 Di hua guan shi ke mu lu 目錄3b
棣華館詩課卷一 Di hua guan shi ke juan yi 卷一1a
武昌咏古(六首):吳大帝 Wuchang yong gu (liu shou): Wu da di詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一1a
武昌咏古(六首):陸伯言 Wuchang yong gu (liu shou): Lu Boyan詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一1a
武昌咏古(六首):諸葛元遜 Wuchang yong gu (liu shou): Zhuge Yuanxun詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一1a
武昌咏古(六首):陶士行 Wuchang yong gu (liu shou): Tao Shixing詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一1b
武昌咏古(六首):庾元規 Wuchang yong gu (liu shou): Yu Yuangui詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一1b
武昌咏古(六首):蘇子瞻 Wuchang yong gu (liu shou): Su Zizhan詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一1b
又(六首):吳大帝 You (liu shou): Wu da di詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘩 Wang Caifan卷一2a
又(六首):陸伯言 You (liu shou): Lu Boyan詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘩 Wang Caifan卷一2a
又(六首):諸葛元遜 You (liu shou): Zhuge Yuanxun詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘩 Wang Caifan卷一2a
又(六首):陶士行 You (liu shou): Tao Shixing詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘩 Wang Caifan卷一2a
又(六首):庾元規 You (liu shou): Yu Yuangui詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘩 Wang Caifan卷一2b
又(六首):蘇子瞻 You (liu shou): Su Zizhan詩 七言律詩 shi 七言律詩王采蘩 Wang Caifan卷一2b
又(六首):吳大帝 You (liu shou): Wu da di詩 七言律詩 shi 七言律詩張祥珍 Zhang Xiangzhen卷一2b
又(六首):陸伯言 You (liu shou): Lu Boyan詩 七言律詩 shi 七言律詩張祥珍 Zhang Xiangzhen卷一3a
又(六首):諸葛元遜 You (liu shou): Zhuge Yuanxun詩 七言律詩 shi 七言律詩張祥珍 Zhang Xiangzhen卷一3a
又(六首):陶士行 You (liu shou): Tao Shixing詩 七言律詩 shi 七言律詩張祥珍 Zhang Xiangzhen卷一3a
又(六首):庾元規 You (liu shou): Yu Yuangui詩 七言律詩 shi 七言律詩張祥珍 Zhang Xiangzhen卷一3a
又(六首):蘇子瞻 You (liu shou): Su Zizhan詩 七言律詩 shi 七言律詩張祥珍 Zhang Xiangzhen卷一3b
又(六首):吳大帝 You (liu shou): Wu da di詩 七言律詩 shi 七言律詩王采藍 Wang Cailan卷一3b
又(六首):陸伯言 You (liu shou): Lu Boyan詩 七言律詩 shi 七言律詩王采藍 Wang Cailan卷一3b
又(六首):諸葛元遜 You (liu shou): Zhuge Yuanxun詩 七言律詩 shi 七言律詩王采藍 Wang Cailan卷一4a
又(六首):陶士行 You (liu shou): Tao Shixing詩 七言律詩 shi 七言律詩王采藍 Wang Cailan卷一4a
又(六首):庾元規 You (liu shou): Yu Yuangui詩 七言律詩 shi 七言律詩王采藍 Wang Cailan卷一4a
又(六首):蘇子瞻 You (liu shou): Su Zizhan詩 七言律詩 shi 七言律詩王采藍 Wang Cailan卷一4a
附和作(六首):吳大帝 Fu he zuo (liu shou): Wu da di詩 七言律詩 shi 七言律詩陶懷誠 Tao Huaicheng卷一4b
附和作(六首):陸伯言 Fu he zuo (liu shou): Lu Boyan詩 七言律詩 shi 七言律詩陶懷誠 Tao Huaicheng卷一4b
附和作(六首):諸葛元遜 Fu he zuo (liu shou): Zhuge Yuanxun詩 七言律詩 shi 七言律詩陶懷誠 Tao Huaicheng卷一5a
附和作(六首):陶士行 Fu he zuo (liu shou): Tao Shixing詩 七言律詩 shi 七言律詩陶懷誠 Tao Huaicheng卷一5a
附和作(六首):庾元規 Fu he zuo (liu shou): Yu Yuangui詩 七言律詩 shi 七言律詩陶懷誠 Tao Huaicheng卷一5a
附和作(六首):蘇子瞻 Fu he zuo (liu shou): Su Zizhan詩 七言律詩 shi 七言律詩陶懷誠 Tao Huaicheng卷一5a
詠物六首:拱璧 Yong wu liu shou: gong bi詩 五言律詩 shi 五言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一5b
詠物六首:寶劒 Yong wu liu shou: bao jian詩 五言律詩 shi 五言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一5b
詠物六首:明鏡 Yong wu liu shou: ming jing詩 五言律詩 shi 五言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一5b
詠物六首:奇石 Yong wu liu shou: qi shi詩 五言律詩 shi 五言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一5b
詠物六首:駿馬 Yong wu liu shou: jun ma詩 五言律詩 shi 五言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一6a
詠物六首:健鶻 Yong wu liu shou: jian gu詩 五言律詩 shi 五言律詩王采蘋 Wang Caiping卷一6a
846 items (Page 1 of 17)<< | < | > | >> New Search