Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本
Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
内封 Nei feng 內封a
重刻蓮香集序 Chong ke Lian xiang ji文﹕序 Wen: Xu 梁釪 Liang Hua梁釪序1a
重刻蓮香集總目 Chong ke Lian xiang ji zong mu 總目1a
重刻蓮香集捐刻姓名 Chong ke Lian xiang ji juan ke xing ming 捐刻姓氏1a
蓮香集卷一 Lian xiang ji juan yi 卷一1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 謝長文 Xie Changwen卷一1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 梁祐逵 Liang Youkui卷一3a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 胡平運 Hu Pingyun卷一5a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 朱統口 Zhu Tongchuo卷一7a
題辭 Ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 卷一8a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 李廷芳 Li Tingfang卷一9a
張麗人紀畧 Zhang li ren ji lüe文﹕文 Wen: Wen 陳上善 Chen Shangshan卷一11a
跋 Ba文﹕跋 Wen: Ba 李明嶽 Li Mingyue卷一14a
短引 Duan yin文﹕引 Wen: Yin 曹開遠 Cao Kaiyuan卷一16a
征詩引(缺) Zheng shi yin (que)文﹕引 Wen: Yin 卷一18a(原缺,補空白頁)
歌者張丽人墓誌銘 Ge zhe Zhang li ren mu zhi ming文﹕墓誌銘 Wen: Mu zhi ming 黎遂球 Li Suiqiu卷一20a
誄文 Lei wen文﹕誄 Wen: Lei 彭孟陽 Peng Mengyang卷一24a
張麗人小影 Zhang li ren xiao ying圖 tu 卷一26a
喬仙遺像 Qiao xian yi xiang圖 tu 卷一又26a
張麗人墓圖 Zhang li ren mu tu圖 tu 卷一27a
山中捐植記 Shan zhong juan zhi ji文﹕記 Wen: Ji 卷一29a
蓮香集卷二 Lian xiang ji juan er 卷二1a
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩黃聖年 Huang Shengnian卷二1a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩李正 Li Zheng卷二1a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩蘇眉秀 Su Meixiu卷二1b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句李廷芳 Li Tingfang卷二2a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句何穎 He Ying卷二2a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩柴汝貞 Chai Ruzhen卷二2a
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩張裔達 Zhang Yida卷二2b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩潘嗣英 Pan Siying卷二2b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩蘇秩 Su Zhi卷二3a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩彭永 Peng Yong卷二3b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句楊兆鵬 Yang Zhaopeng卷二3b
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩馬捷 Ma Jie卷二4a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩周梅 Zhou Mei卷二4a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩胡平運 Hu Pingyun卷二4b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩徐良策 Xu Liangce卷二4b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句周文豹 Zhou Wenbao卷二5a
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩區懷年 Ou Huainian卷二5a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩陳子隨 Chen Zisui卷二5b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩劉汝楫 Liu Ruji卷二6a
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩葉元凱 Ye Yuankai卷二6a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句胡翼運 Hu Yiyun卷二6b
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩李振聲 Li Zhensheng卷二6b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩楊之琦 Yang Zhiqi卷二7a
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩李士悅 Li Shiyue卷二7a
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩周官 Zhou Guan卷二7b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩王應莘 Wang Yingshen卷二7b
懷仙志 Huai xian zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩彭德盛 Peng Desheng卷二8a
懷仙志 Huai xian zhi詩 五言律詩 shi 五言律詩何瀾泰 He Lantai卷二8b
417 items (Page 1 of 9)<< | < | > | >> New Search