明淸婦女著作
明淸婦女著作

凝翠樓集:四卷(清王慧撰)。康熙四十七年戊子(1708)朱氏銀槎閣精刊本
Ning cui lou ji: 4 juan (by Wang Hui, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

目錄 (173 項記錄)文體詩體作者頁碼
封面 Feng mian 第一冊封面a
扉頁 Fei ye 內封b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 唐孫華 Tang Sunhua唐孫華序1a
移居茜里舊宅 Yi ju Qianli jiu zhai詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一1a
送妹入城 Song mei ru cheng詩 五言律詩 shi 五言律詩王慧 Wang Hui卷一1a
落花 Luo hua詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一1b
初夏 Chu xia詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一1b
秋夜 Qiu ye詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一1b
外大夫齋賞菊 Wai dai fu zhai shang ju詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一2a
將歸虞山留別弟妹 Jiang guy Yushan liu bie di mei詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一2a
有感 You gan 王慧 Wang Hui卷一2b
辛丑季春家慈自楚抱病東歸予同弟妹迎侯不值夜泊惠山遇雨次妹韻 Xin chou ji chun jia ci zi Chu bao bing dong gui yu tong di mei ying hou bu zhi ye bo Hui shan yu yu ci mei yun詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一2b
渡揚子江值風雨大作 Du Yangzi jiang zhi feng yu da zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一3a
維楊旅夜同二弟 Weiyang lü ye tong er di詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一3a
登金山 Deng Jin shan詩 五言排律 shi 五言排律王慧 Wang Hui卷一3b
再泊惠山有感 Zai bo Hui shan you gan詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一4a
壬寅春初家大人歸自都門志喜二首 Ren yin chun chu jia da ren gui zi dou men zhi xi er shou詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一4a
秋初招兩弟過舍 Qiu chu zhao liang di guo she詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一4b
咏庭前老桂 Yong ting qian lao gui詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一4b
春日憲尹弟過家園即景留題次和三首 Chun ri Xianyin di guo jia yuan ji jing liu ti ci he san shou詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一4b
憶昔十首有引 Yi xi shi shou (you yin)詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一5b
歸舟 詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一7b
聞歌 Wen ge詩 七言絕句 shi 七言絕句王慧 Wang Hui卷一8a
秋夜不寐 Qiu ye bu mei詩 七言絕句 shi 七言絕句王慧 Wang Hui卷一8a
城南別業桂花盛開家大人同諸弟過賞賦詩次韻奉和 Cheng nan bie ye gui hua sheng kai jia da ren tong zhu di guo shang fu shi ci yun feng he詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一8a
夏日曉起即事 Xie ri xiao qi ji shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一8b
秋日懷導弟湖上 Qiu ri huai dao di hu shang詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一9a
月夜懷諸弟妹 Yue ye huai zhu di mei詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一9a
歸婁偶占答諸弟 Gui lou ou zhan da zhu di詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一9a
中秋桂花初放值雨感而賦之 Zhong qui gui hua chu fang zhi yu gan er fu zhi詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一9b
招二弟 Zhao er di詩 七言絕句 shi 七言絕句王慧 Wang Hui卷一10a
中秋後五日席和家大人韻 Zhong qiu hou wu ri xi he jia da ren yun詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一10a
花下讌集戲題長句 Hua xia yan ji xi ti chang ju詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一10b
秋夜夢同先慈賦詩得天上挑花之句覺後因足之 Qiu ye meng tong xian ci fu shi de tian shang tiao hua zhi ju jiao hou yin ju zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一11a
荒邨謠 Huang cun yao 詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一11a
丙午仲春送家大人北上 Bing wu zhong chun song jia da ren bei shang詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一12a
春日過韞玉妹新居十六韻 Chun ri guo yun yu mei xin ju shi liu yun詩 五言排律 shi 五言排律王慧 Wang Hui卷一12b
喜弘導弟見重用憲尹韻三首 Xi hong dao di jian zhong yong xian yin yun san shou詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一13a
三月十五日同二弟泊舟澱橋二十韻 San yue shi wu ri tong er di bo zhou dian qiao er shi yun詩 五言排律 shi 五言排律王慧 Wang Hui卷一13b
春居即景 Chun ju ji jing詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一14a
雨況 Yu kuang 詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一14a
看菜花同弘導憲尹奕文即席拈得屋字 Kan cai hua tong hong da xian yin yi wen ji xi nian de wu zi詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一14b
初夏過張羽卿表姑邨居即景 Chu xia guo Zhang Yuqing biao gu cun ju ji jing詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一15a
端午日再晤羽卿見贈長句賦酬 Duan wu ri zai wu Yuqing jian zeng chang ju fu chou詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一15b
病中聞羽卿抱恙詩以訊之 Bing zhong wen yu qing bao yang shi yi xun zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一16a
七夕立秋偕羽卿作 Qi xi li qiu xie Yuqing zuo詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一16b
八月十三夜訪羽卿月下留飲須臾雨作 Ba yue shi san ye fang Yuqing yue xia liu yin xu yu yu zou詩 七言古詩 shi 七言古詩王慧 Wang Hui卷一16b
秋杪羽卿將移居入城不勝別思寄贈三首 Qiu miao Yuqing jiang yi ju ru cheng bu sheng bie si ji zeng san shou詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一17a
羽卿見過留韻壁間即次奉酬 (二首) Yuqing jian guo liu yun bi jian ji ci feng chou (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一18a
過送羽卿分賦用屋北鹿獨宿為韻 Guo song yu qing fen fu yong wu bei lu du su wei yun詩 七言律詩 shi 七言律詩王慧 Wang Hui卷一18a
199 詩詞/文/圖 (Page 1 / 4)<< | < | > | >> 新搜尋