Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本
Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 內封a
綠槐書屋詩稿序 Lü huai shu wu shi gao xu文﹕序 Wen: Xu 張曜孫 Zhang Yuesun張曜孫序並附錄1a
附 肄書圖題辭 Fu Yi shu tu ti ci 張曜孫 Zhang Yuesun張曜孫序並附錄1b
送孟緹姊之京師 Song Mengti zi zhi jing shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一1a
代弟婦包孟儀贈別孟緹姊 Dai di fu Bao Mengyi zeng bie Mengti zi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一1a
感懷 Gan huai詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一1b
讀緯青姊遺稿感賦 Du Weiqing zi yi gao gan fu詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一2a
雜詩 Za shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一2a
題雲峯山鄭道昭石刻 Ti Yunfeng shan Zheng Daozhao shi ke詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一2b
對月 Dui yue詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一2b
七夕 Qi xi詩 五言排律 shi 五言排律張綸英 Zhang Lunying卷一3a
秋日有懷 Qiu ri you huai詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一3a
燕巢同仲遠弟作 Yan chao tong Zhongyuan di zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一3b
雜詩 Za shi詩 五言絕句 shi 五言絕句張綸英 Zhang Lunying卷一3b
寄呈汪太夫人潘虛白 素心 Ji zeng Wang tai fu ren Pan Xubai Suxin詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一3b
題從外祖母楊太宜人斷釵圖卷兼呈雨生舅氏 Ti cong wai zu mu Yang tai yi ren Duan chai tu juan jian cheng Yusheng jiu shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一4a
仲遠弟以吕堯仙太史所藏古塼文冊與觀卽題其後 Zhongyuan di yi Lü Yaoxian tai shi suo cang gu zhuan wen ce yu guan ji ti qi hou詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一4b
雜詩(三首) Za shi (san shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一5a
貧交行 Pin jiao xing詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一5b
齋中小梅 Zhai zhong xiao mei詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一5b
盆梅和若綺妹韻 Pen mei he Ruoqi mei yuun詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一6a
偶成質夫子 Ou cheng zhi fu zi詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一6a
江村月 Jiang cun yue詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一6a
題王海門大令唐槐詩石刻 Ti Wang Haimen da ling Tang huai shi shi ke詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一6b
雜詩 Za shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一7a
題王子梅上舍盜詩圖 Ti Wang Zimei Shang she dao shi tu詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一7a
讀史偶成 Tu shi ou cheng詩 七言古詩 shi 七言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一7b
記夢(四首) Ji meng (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張綸英 Zhang Lunying卷一7b
雨霽 Yu ji詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一8a
偶感示仲遠弟 Ou gan shi Zhongyuan di詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一8a
俞節母誠意潘太夫人六十壽詩 Yu jie mu cheng yi Pan tai fu ren liu shi shou shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一8b
初夏和若綺妹韻 Chu xia he Ruoqi mei yun詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一9a
秋夜懷夫子(四首) Qiu ye huai fu zi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張綸英 Zhang Lunying卷一9a
虛白太夫人八十壽詩 Xubai tai fu ren ba shi shou shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一9b
題澹鞠軒詩稿卽壽孟緹姊五十(二首) Ti Dan ju xuan shi gao ji shou Mengti zi wu shi (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一10b
題王飛鸞女史伫月圖小照 Ti Wang Feiluan nü shi Zhu yue tu xiao zhao詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一11a
題程閨貞竹籬茅舍遺稿 Ti Cheng Guizhen Zhu li mao she yi gao詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一11a
籠鳥不鳴感而賦之(四首) Long niao bu ming gan er fu zhi (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句張綸英 Zhang Lunying卷一11a
古歌 Gu ge詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一11b
寄懷夫子 Ji huai fu zi詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一11b
得夫子書再寄 De fu zi shu zai ji詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷一12a
對月同仲遠弟作(二首) Dui yue tong Zhongyuan di zuo (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一12a
雜詩 Za shi詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一12b
題比屋聯吟圖(四首) Ti Bi wu lian yin tu (si shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷一12b
雜詩(八首) Za shi (ba shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷二1a
哭弟婦包孟儀(二首) Ku di fu Bao Mengyi (er shou)詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷二2b
發常州寄仲遠兼示送行者(四首) Fa Changzhou ji Zhongyuan jian shi song xing zhe (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷二3a
江行雜感 Jiang xing za gan詩 五言律詩 shi 五言律詩張綸英 Zhang Lunying卷二3b
泊安慶感懷 Bo Anqing gan huai詩 五言古詩 shi 五言古詩張綸英 Zhang Lunying卷二3b
134 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search