Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

話雨樓詩草: 三卷(清言忠貞撰)。光緒元年乙亥(1875)刊本
Hua yu lou shi cao:3 juan (by Yan Zhongzhen, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 內封a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 翁端恩 Weng Duanen翁端恩序1a
十五生辰 大殳賜梅一枝命作 Shi wu sheng chen da shu ci mei yi zhi ming zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1a
臘梅 La mei詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1a
紅梅 Hong mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1a
美人風箏 Mei ren feng zheng詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1b
春游偶成 Chun you ou cheng 詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1b
落花 Luo hua詩 五言絕句 shi 五言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1b
春陰 Chun yin詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一1b
簾鉤 Lian gou詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一2a
書 Shu詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一2a
畫 Hua詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一2a
琴 Qin詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一2b
棋 Qi詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一2b
消夏(四首) Xiao xia (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一2b
西瓜燈 Xi gua deng詩 五言律詩 shi 五言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一3a
初冬 Chu dong詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一3a
夢梅 Meng mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一3b
尋梅 Xun mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一3b
問梅 Wen mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一3b
買梅 Mai mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一4a
評梅 Ping mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一4a
賞梅 Shang mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一4a
剪梅 Jian mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一4b
惜梅 Xi mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一4b
別梅 Bie mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5a
送梅 Song mei詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5a
雪美人 Xue mei ren詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5a
元旦 Yuan dan詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5b
學梳髻 Xue shu ji詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5b
春日偶成 Chun ri ou cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5b
九九消夏詞(九首) Jiu jiu xiao xia ci (jiu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一5b
采蓮曲(六首) Cai lian qu (liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一6b
九九消寒詞(九首) Jiu jiu xiao han ci (jiu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一7a
對梅懷姊卽作小詩簡之(二首) Dui mei huai zi ji zuo xiao shi jian zhi (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一8a
玉蘭餅 Yu lan bing詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一8a
山樝糕 Shan zha gao詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一8b
海棠蜜 Hai tang mi詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一8b
木樨糖 Mu xi tang詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一9a
楊花四律用王漁洋秋柳詩韻(四首) Yang hua si lü yong Wang Yuyang Qiu liu shi yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一9a
春日游燕園(四首) Chun ri you Yan yuan (si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一9b
題素畹女史畫冊(二首) Ti Suwan nü shi hua ce (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一10a
題黛華女史竹徑延涼圖(二首) Ti Daihua nü shi Zhu jing yan liang tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一10a
題淡芬姊放鶴圖 Ti Danfen zi Fang he tu詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一10b
題蘭階弟紅袖添香圖(二首) Ti Lanjie di Hong xiu tian xiang tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一10b
晚晴 Wan qing詩 五言律詩 shi 五言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一11a
送春歌 Song chun ge詩 七言古詩 shi 七言古詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一11a
雨後 Yu hou詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen卷一11b
生秋詩 Sheng qiu shi詩 五言律詩 shi 五言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen卷一11b
183 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search