Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

碧桃花館詩鈔:一卷, 繡餘閣詩草:一卷(清石錦繡撰)。同治五年(1866)刻本
Bi tao hua guan shi chao:1 juan, Xiu yu ge shi cao:1 juan (Shi Jinxiu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
封面 Feng mian 封面
內封 Nei feng 內封.a
內封 Nei feng 內封.b
傳 Zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 陳棟 Chen Dong傳.1a
傳 Zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 陳棟 Chen Dong傳.1b
傳 Zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 陳棟 Chen Dong傳.2a
傳 Zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 陳棟 Chen Dong傳.2b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 黃家駒 Huang Jiaju序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 黃家駒 Huang Jiaju序.1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 周長森 Zhou Changsen序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 周長森 Zhou Changsen序.1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 周長森 Zhou Changsen序.2a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 周長森 Zhou Changsen序.2b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 劉世墀 Liu Shichi序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 劉世墀 Liu Shichi序.1b
繡餘閣詩草序 Xiu yu ge shi cao xu文﹕序 Wen: Xu 黃淦 Huang Gan序.1a
繡餘閣詩草序 Xiu yu ge shi cao xu文﹕序 Wen: Xu 黃淦 Huang Gan序.1b
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 黃元坤 Huang Yuankun序.1a
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 黃元坤 Huang Yuankun序.1b
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 黃元坤 Huang Yuankun序.2a
序 Xu 文﹕序 Wen: Xu 黃元坤 Huang Yuankun序.2b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 劉玉懷 Liu Yuhuai序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 劉玉懷 Liu Yuhuai序.1b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 劉玉懷 Liu Yuhuai序.2a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 劉玉懷 Liu Yuhuai序.2b
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 范軧衡 Fan Diheng序.1a
序 Xu文﹕序 Wen: Xu 范軧衡 Fan Diheng序.1b
碧桃花館詩鈔 丁亥起 Bi tao hua guan shi chao ding hai qi 1.1a
立春 五言律時年十五歲 Li chun wu yan lü shi nian shi wu sui詩 五言律詩 shi 五言律詩石錦繡 Shi Jinxiu1.1a
端陽 Duan yang詩 五言律詩 shi 五言律詩石錦繡 Shi Jinxiu1.1a
立秋 Li qiu詩 五言律詩 shi 五言律詩石錦繡 Shi Jinxiu1.1a
重九 Chong jiu詩 五言律詩 shi 五言律詩石錦繡 Shi Jinxiu1.1b
春寒 七絕 Chun han qi jue詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.1b
秋冷 Qiu leng詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.1b
春困 Chun kun詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.1b
春困 Chun kun詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2a
午睡 Wu shui詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2a
倦繡 Juan xiu詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2a
曉粧 Xiao zhuang詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2a
梧桐 戊子 Wu tong wu zi詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2a
梧桐 戊子 Wu tong wu zi詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2b
芭蕉 Ba jiao詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2b
鳳仙 Feng xian詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2b
鷄冠 Ji guan詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.2b
春閨 以雨絲風片煙波畫船排頭以溪西鷄齊啼為韻 Chun gui yi yu si feng pian yan bo hua chuan pai tou yi xi xi ji qi ti wei yun詩 七言律詩 shi 七言律詩石錦繡 Shi Jinxiu1.3a
秋閨 以雲斂晴空氷輪乍湧排頭以樓頭休優愁為韻內用待月西廂下迎風戶半開拂墻花影動疑是玉人來二十字 Qiu gui yi yun lian qing kong bing lun zha yong pai tou yi lou tou xiu you chou wei yun nei yong dai yue xi xiang xia ying feng ban hu kai fu qiang hua ying dong yi shi yu ren lai er shi zi詩 七言律詩 shi 七言律詩石錦繡 Shi Jinxiu1.3a
夜坐 已丑 Ye zuo yi chou詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.3a
夜坐 已丑 Ye zuo yi chou詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.3b
觀書 庚寅 Guan shu geng yin詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.3b
詠月 Yong yue詩 七言絕句 shi 七言絕句石錦繡 Shi Jinxiu1.3b
146 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search