Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

聞妙香室詞:一卷(清陸珊撰)。清同治二年(1863)刻本
Wen miao xiang shi ci:yi juan(Qing Lu Shan zhuan)

View digitized version

Bibliographic information

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
內封 Nei feng 內封.a
河傳 : 蘭 He zhuan : Lan詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1a
唐多令 : 用草牕韻 Tang duo ling : Yong Caochuang yun詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1a
謁金門 : 題芳草蝴蜨便面 Ye jin men : Ti fang cao hu die bian mian詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1a
謁金門 : 題芳草蝴蜨便面 Ye jin men : Ti fang cao hu die bian mian詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1b
菩薩鬘 : 簪茉莉美人 Pu sa man : Zan mo li mei ren詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1b
又[菩薩鬘] You [Pu sa man]詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1b
十六字令 Shi liu zi ling詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1b
玉樓春 : 庭中新植牡丹放花 Yu lou chun : Ting zhong xin zhi mo dan fang hua詞 ci 陸珊 Lu Shan1.1b
玉樓春 : 庭中新植牡丹放花 Yu lou chun : Ting zhong xin zhi mo dan fang hua詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2a
浣谿沙 : 並蒂荷 Huan xi sha : Bing di he詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2a
清平樂 Qing ping le詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2a
謁金門 Ye jin men詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2a
南歌子 : 泥美人 Nan ge zi : Ni mei ren詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2b
南鄉子 : 春雨寫悶 Nan xiang zi : Chun yu xie men詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2b
喝火令 He huo ling詞 ci 陸珊 Lu Shan1.2b
蝶戀花 Die lian hua詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3a
長相思 Chang xiang si詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3a
掃花游 : 西湖新綠 Sao hua you : Xi hu xin lü詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3a
掃花游 : 西湖新綠 Sao hua you : Xi hu xin lü詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3b
浣溪沙 : 詠一足踢帳 Huan xi sha : Yong yi zu ti zhang詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3b
雙鸂 : 雞冠花 Shuang xi chi : Ji guan hua詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3b
生查子 : 楊妃病齒圖 Shang zha zi : Yang fei bing chi tu詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3b
又[生查子] : 太真出浴圖 You [Sheng zha zi] : Taizhen chu yu tu詞 ci 陸珊 Lu Shan1.3b
又[生查子] : 太真出浴圖 You [Sheng zha zi] : Taizhen chu yu tu詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4a
南歌子 : 七月八日夜坐 Nan ge zi : Qi yue ba ri ye zuo詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4a
菩薩蠻 : 初秋湖上 Pu sa man : Chu qiu hu shang詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4a
江城子 : 夜雪 Jiang cheng zi : Ye xue詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4a
江城子 : 夜雪 Jiang cheng zi : Ye xue詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4b
霜天曉角 : 除夕 Shuang tian xiao jiao : Chu xi詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4b
清平樂 : 秋蛩 Qing ping le : Qiu qiong詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4b
疏影 Shu ying詞 ci 陸珊 Lu Shan1.4b
疏影 Shu ying詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5a
南歌子 : 山陰道上 Nan ge zi : Shan yin dao shang詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5a
憶秦娥 : 越中旅舍 Yi Qin e : Yue zhong lü she詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5a
醉太平 Zui tai ping詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5a
醉太平 Zui tai ping詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5b
憶秦娥 Yi Qin e詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5b
又[憶秦娥] : 題大漠行旅圖 You [Yi Qin e] : Ti Da mo xing lü tu詞 ci 陸珊 Lu Shan1.5b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張應昌 Zhang Yingchang1.5b
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張應昌 Zhang Yingchang1.6a
識 Zhi文﹕識 Wen: Zhi 張應昌 Zhang Yingchang1.6b
洞仙歌 : 題聞妙香室詞後(十二闕,有序) Dong xian ge : Ti Wen miao xiang shi ci hou (shi er que, you xu)詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang1.7a
洞仙歌 : 題聞妙香室詞後(十二闕,有序) Dong xian ge : Ti Wen miao xiang shi ci hou (shi er que, you xu)詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang1.7b
洞仙歌 : 題聞妙香室詞後(十二闕,有序) Dong xian ge : Ti Wen miao xiang shi ci hou (shi er que, you xu)詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang1.8a
洞仙歌 : 題聞妙香室詞後(十二闕,有序) Dong xian ge : Ti Wen miao xiang shi ci hou (shi er que, you xu)詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang1.8b
洞仙歌 : 題聞妙香室詞後(十二闕,有序) Dong xian ge : Ti Wen miao xiang shi ci hou (shi er que, you xu)詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang1.9a
洞仙歌 : 題聞妙香室詞後(十二闕,有序) Dong xian ge : Ti Wen miao xiang shi ci hou (shi er que, you xu)詞 ci 張應昌 Zhang Yingchang1.9b
34 items (Page 1 of 1)New Search