Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

香南雪北詞: 一卷 (林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。)
Xian nan xue bei ci: 1 juan (Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty))

View digitized version

Bibliographic information

Contents (45 leaves)Genre and FormAuthorPage Number