Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。
Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (126 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
張元奇題詞 Zhang Yuanqi ti ci文﹕題辭 Wen: Ti ci 張元奇 Zhang Yuanqi題詞: 2a
董府老伯母楊太夫人誄辭 Dong fu lao bo mu Yang tai fu ren lei ci文﹕誄 Wen: Lei 張元奇 Zhang Yuanqi附刻.22a
董府老伯母楊太夫人誄辭 Dong fu lao bo mu Yang tai fu ren lei ci文﹕誄 Wen: Lei 張元奇 Zhang Yuanqi附刻.22b
董府老伯母楊太夫人誄辭 Dong fu lao bo mu Yang tai fu ren lei ci文﹕誄 Wen: Lei 張元奇 Zhang Yuanqi附刻.23a
董府老伯母楊太夫人誄辭 Dong fu lao bo mu Yang tai fu ren lei ci文﹕誄 Wen: Lei 張元奇 Zhang Yuanqi附刻.23b
2 items (Page 1 of 1)New Search