Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

秋白遺稿:二卷(清孫景謝撰) 。民國20年(1931)鉛印本
Qiu bai yi gao:2 juan(by Sun Jingxie, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (42 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
遺墨 Yi mo圖 tu 孫景謝 Sun Jingxie遺墨.1a
遺墨 Yi mo圖 tu 孫景謝 Sun Jingxie遺墨.1b
遺墨 Yi mo圖 tu 孫景謝 Sun Jingxie遺墨.2a
北湖春泛 Bei hu chun fan詩 五言律詩 shi 五言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.1a
夏日閒居 Xia ri xian ju詩 五言律詩 shi 五言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.1a
春郊 Chun jiao詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.1a
春郊 Chun jiao詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.1b
春柳 Chun liu詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.1b
秋菊 Qiu ju詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.1b
秋菊 Qiu ju詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.2a
冬郊即事 Dong jiao ji shi詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.2a
歲暮雜感甲寅(二首) Sui mu za gan jia yin (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.2a
歲暮雜感甲寅(二首) Sui mu za gan jia yin (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.2b
贈施學詩先生(四首) Zeng Shi Xueshi xian sheng (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.2b
贈施學詩先生(四首) Zeng Shi Xueshi xian sheng (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.3a
歲暮雜感步施學詩先生原韻(四首) Sui mu za gan bu Shi Xueshi xian sheng yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.3a
歲暮雜感步施學詩先生原韻(四首) Sui mu za gan bu Shi Xueshi xian sheng yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.3b
歲暮雜感步施學詩先生原韻(四首) Sui mu za gan bu Shi Xueshi xian sheng yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.4a
歲暮雜懷(四首) Sui mu za huai (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.4a
歲暮雜懷(四首) Sui mu za huai (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.4b
感懷次漁洋秋柳四首原韻(四首) Gan huai ci Yuyang Qiu liu si shou yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.4b
感懷次漁洋秋柳四首原韻(四首) Gan huai ci Yuyang Qiu liu si shou yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.5a
感懷次漁洋秋柳四首原韻(四首) Gan huai ci Yuyang Qiu liu si shou yuan yun (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.5b
秋懷八律用少陵秋興韻(八首) Qiu huai ba lü yong Shaoling Qiu xing yun (ba shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.5b
秋懷八律用少陵秋興韻(八首) Qiu huai ba lü yong Shaoling Qiu xing yun (ba shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.6a
秋懷八律用少陵秋興韻(八首) Qiu huai ba lü yong Shaoling Qiu xing yun (ba shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩孫景謝 Sun Jingxie1.6b
紙鳶 Zhi yuan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.7a
秦淮春泛 Qinhuai chun fan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.7a
春日郊行 Chun ri jiao xing詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.7a
夏夜 Xia ye詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.7b
秋郊即景口佔 Qiu jiao ji jing kou zhan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.7b
除夕 Chu xi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.7b
元旦次前韻 Yuan dan ci qian yun詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.8a
寒梅 Han mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.8a
田園雜興(二首) Tian yuan za xing (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.8a
田園雜興(二首) Tian yuan za xing (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.8b
玩月(二首) Wan yue (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.8b
詠菊(二首) Yong ju (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.8b
詠菊(二首) Yong ju (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.9a
秋日登鰲山(二首) Qiu ri deng Ao shan (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.9a
旅舍(二首) Lü she (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.9a
旅舍(二首) Lü she (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.9b
讀秋瑾女士詩感賦二絕(二首) Du Qiu Jin nü shi shi gan fu er jue (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.9b
送徐君安詳張君汝新之申(二首) Song Xu jun Anxiang Zhang jun Ruxin zhi shen (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.10a
冬夜懷施學詩先生(二首) Dong ye huai Shi Xueshi xian sheng (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.10a
冬夜懷施學詩先生(二首) Dong ye huai Shi Xueshi xian sheng (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.10b
寒夜懷三姑母(二首) Han ye huai san gu mu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.10b
自題小影(二首) Zi ti xiao ying (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.10b
自題小影(二首) Zi ti xiao ying (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.11a
登樓望海感賦三絕(三首) Deng lou wang hai gan fu san jue (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句孫景謝 Sun Jingxie1.11a
51 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search