Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

天球遺稿:一卷(清朱球撰)。清光緒間(1875-1908)刻本
Tian qiu yi gao: 1 juan (By Zhu Qiu, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (6 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
己丑六月渡海 Ji chou liu yue du hai詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1a
遊觀音山 You Guanyin shan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1a
遊觀音山 You Guanyin shan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1b
月夕 Yue xi詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1b
香港遊洋人花園 Xianggang you yang ren hua yuan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1b
舟泊福州洋 Zhou bo Fuzhou yang詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.1b
梅花 Mei hua詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2a
春夜口占 Chun ye kou zhan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2a
望焦山 Wang Jiao shan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2a
記夢 Ji meng詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2a
記夢 Ji meng詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2b
荷花 He hua詩 五言絕句 shi 五言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2b
有思寄別 You si ji bie詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2b
渡江 Du jiang詩 五言絕句 shi 五言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2b
風雨 Feng yu詩 五言絕句 shi 五言絕句朱球 Zhu Qiu稿.2b
風雨 Feng yu詩 五言絕句 shi 五言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3a
七夕二首 Qi xi er shou詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3a
周忌 Zhou ji詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3a
中秋 Zhong qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3a
中秋 Zhong qiu詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3b
江行 Jiang xing詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3b
重陽有懷菊姊蓉妹 Chong yang you huai Ju zi Rong mei詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3b
白菊花 Bai ju hua詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.3b
白菊花 Bai ju hua詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.4a
卽事 Ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.4a
丙申記夢 Bing shen ji meng詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.4a
仙娥 Xian e詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.4b
白牡丹 Bai mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句朱球 Zhu Qiu稿.4b
24 items (Page 1 of 1)New Search