Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

形短集:一卷(清高芳雲撰)。廣州府署清光緒三年(1877)丁丑刻本
Xing duan ji: 1 juan (By Gao Fangyun, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (41 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
送三弟松崖之任滇南 Song san di song ya zhi ren dian nan 五言排律 五言排律高芳雲 Gao Fangyun形短集.1a
白牡丹 Bai mu dan 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.1b
盛開梅花 Sheng kai mei hua 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.2a
殘梅 Can mei 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.2a
寢堂惜別 Qin tang xi bie 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.2b
端陽前一日澣衣(二首) Duan yang qian yi ri han yi(er shou) 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.2b
柳絮 Liu xu 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.3a
菊 Ju 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.3a
午雨 Wu yu 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.3b
春冰 Chun bing 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.3b
夏竹 Xia zhu 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.3b
秋水 Qiu shui 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.3b
冬雪 Dong xue 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.4a
尺 Chi 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.4a
鏡 Jing 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.4a
燈 Deng 五言絕句 五言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.4a
三弟歸自雲南其去也過舍辭行賦此送之 San di gui zi yun nan qi qu ye guo she ci xing fu ci song zhi 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.4b
送三弟婦隨任雲南 Song san di fu sui ren yun nan 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.4b
贈五弟眉崖赴鄉試(二首) Zeng wu di mei ya fu xiang shi(er shou) 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.4b
邀玉亭閨友久俟不至詩以催之 Yao yu ting gui you jiu si bu zhi shi yi cui zhi 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.5a
贈鄭蓉芳女子 Zeng zheng rong fang nü zi 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.5a
螢 Ying 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.5b
雲 Yun 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.5b
五鼓聞舂 Wu gu wen chong 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.6a
烹魚 Peng yu 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.6a
秋夜獨酌自慰 Qiu ye du zhuo zi wei 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.6a
促織 Cu zhi 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.6b
不暇書四首 Bu xia shu si shou 五言古詩 五言古詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.6b
曉望 Xiao wang 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.7a
細雨 Xi yu 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.7b
病中聞砧 Bing zhong wen zhen 五言律詩 五言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.7b
對影 Dui ying 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.7b
夏夕 Xia xi 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.8a
翦衣 Jian yi 七言絕句 七言絕句高芳雲 Gao Fangyun形短集.8a
重陽前歸寧將返弟姪輩設筵寢堂恭紀長句為壽並示羣季以惜別 Chong yang qian gui ning jiang fan di zhi bei she yan qin tang gong ji chang ju wei shou bing shi qun ji yi xi bie 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.8b
中秋夜與四弟芝崖五弟眉崖月下共酌各賦詩一首 Zhong qiu ye yu si di zhi ya wu di mei ya yue xia du zhuo ge fu shi yi shou 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.8b
秋夜檢書 Qiu ye jian shu 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.9a
郊行 Jiao xing 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.9a
讀書 Du shu 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.9b
責子二首 Ze zi er shou 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.9b
桂花 Gui hua 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.10a
白梅 Bai mei 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.10b
廢書 Fei shu 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.10b
子安雅從學於外寄至思親詩余懼其懷歸廢學也作詩箴之(二首) Zi an ya cong xue yu wai ji zhi si qin shi yu ju qi huai gui fei xue ye zuo shi zhen zhi (er shou) 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.11a
箴五弟(二首) Zhen wu di(er shou) 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.11b
老境 Lao jing 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.12a
芒種後二日雨 Mang zhong hou er ri yu 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.12a
咸豐四年六月作(三首) Xian feng si nian liu yue zuo(san shou) 五言排律 五言排律高芳雲 Gao Fangyun形短集.12b
寫字 Xie zi 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.14a
自幸 Zi xing 七言律詩 七言律詩高芳雲 Gao Fangyun形短集.14a
57 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search