Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

貞奩閣集:二卷(清竇氏撰)。清康熙五十六年(1717)刻本
Zhen lian ge ji: 2 juan (by Dou shi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (52 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
仲春 Zhong chun詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.1a
不寐 Bu mei詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.1a
不寐 Bu mei詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.1b
楊花 Yang hua詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.1b
春半 Chun ban詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.1b
春半 Chun ban詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2a
盆梅三絕 Pen mei san jue詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2a
(盆梅三絕)其二 (Pen mei san jue) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2a
(盆梅三絕)其三 (Pen mei san jue) qi san詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2a
(盆梅三絕)其三 (Pen mei san jue) qi san詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2b
秋懷 Qiu huai詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2b
蟋蟀 Xi shuai詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.2b
蟋蟀 Xi shuai詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3a
秋日 Qiu ri詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3a
(秋日)其二 (Qiu ri) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3a
春水 Chun shui詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3a
春水 Chun shui詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3b
舊城 Jiu cheng 詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3b
(舊城)其二 (Jiu cheng) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.3b
(舊城)其二 (Jiu cheng) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4a
書懷 Shu huai詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4a
遊息園 You Xi yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4a
遊息園 You Xi yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4b
暮春 Mu chun詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4b
(暮春)其二 (Mu chun) qi er詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4b
秋柳 Qiu liu詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.4b
秋柳 Qiu liu詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.5a
秋響 Qiu xiang詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.5a
贈女伴 Zeng nü ban詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.5a
贈女伴 Zeng nü ban詩 五言律詩 shi 五言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.5b
送燕 Song yan詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.5b
閑詠 Xian yong詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.5b
蝶 Die詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.6a
秋海棠 Qiu hai tang詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.6a
迎春花 Ying chun hua詩 五言絕句 shi 五言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.6a
春日回文 Chun ri hui wen詩 五言絕句 shi 五言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.6b
秋日回文 Qiu ri hui wen詩 五言絕句 shi 五言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.6b
送二兄應試 Song er xiong ying shi詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.6b
送二兄應試 Song er xiong ying shi詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.7a
秋雨 Qiu yu詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.7a
(秋雨)其二 (Qiu yu) qi er 詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.7a
寄姊 Ji zi詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.7a
寄姊 Ji zi詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.7b
雨夜 Yu ye詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.7b
題畫 Ti hua詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.8a
暮春雨後 Mu chun yu hou詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.8a
牡丹 Mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.8a
牡丹 Mu dan詩 七言絕句 shi 七言絕句竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.8b
秋興 Qiu xing詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.8b
秋興 Qiu xing詩 七言律詩 shi 七言律詩竇氏(陳朝廕妻) Dou shi (Chen Chaoyin qi)1.9a
181 items (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search