Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

素文女子遺稿(清袁機撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。
Suwen nü zi yi gao (by Yuan Ji, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (12 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
鏡 Jing詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji1a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji1a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji1b
閒情 Xian qing詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji1b
得香亭步蟾兩弟家信作此寄之﹙二首﹚ De Xiangting Buchan liang di jia xin zuo ci ji zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji1b
得香亭步蟾兩弟家信作此寄之﹙二首﹚ De Xiangting Buchan liang di jia xin zuo ci ji zhi詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji2a
輓陶姬﹕阿兄侍者﹙二首﹚ Wan Tao ji: A xiong shi zhe詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji2a
輓陶姬﹕阿兄侍者﹙二首﹚ Wan Tao ji: A xiong shi zhe詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji2b
寄姑 Ji gu詩 五言絕句 shi 五言絕句袁機 Yuan Ji2b
阿兄得子不舉﹙二首﹚ A xiong de zi bu ju詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji2b
阿兄得子不舉﹙二首﹚ A xiong de zi bu ju詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji3a
寄二弟香亭 Ji er di Xiangting詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji3a
送雲扶妹歸邗後送履青弟歸武林 Song Yunfu mei gui han hou song Lüqing di gui Wulin詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji3a
送雲扶妹歸邗後送履青弟歸武林 Song Yunfu mei gui han hou song Lüqing di gui Wulin詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji3b
偶作四絕句 Ou zuo si jue ju詩 五言絕句 shi 五言絕句袁機 Yuan Ji3b
偶作四絕句 Ou zuo si jue ju詩 五言絕句 shi 五言絕句袁機 Yuan Ji4a
聞雁 Wen yan詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji4a
鐙 Deng詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji4a
感懷 Gan huai詩 七言律詩 shi 七言律詩袁機 Yuan Ji4b
春懷 Chun huai詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji4b
妝殘 Zhuang can詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji4b
妝殘 Zhuang can詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji5a
有鳳 You feng詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji5a
寄二弟詩五首欲口口口口半年矣歲暮得便加二首並寄之﹙二首﹚ Ji er di shi wu shou yu 口 口 口 口 ban nian yi sui mu de bian jia er shou bing ji zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji5a
寄二弟詩五首欲口口口口半年矣歲暮得便加二首並寄之﹙二首﹚ Ji er di shi wu shou yu 口 口 口 口 ban nian yi sui mu de bian jia er shou bing ji zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji5b
送雲扶妹歸揚州﹙四首﹚ Song Yunfu mei gui Yangzhou詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji5b
送雲扶妹歸揚州﹙四首﹚ Song Yunfu mei gui Yangzhou詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji6a
追悼﹙三首﹚ Zhui dao詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji6a
追悼﹙三首﹚ Zhui dao詩 五言律詩 shi 五言律詩袁機 Yuan Ji6b
隨園襍詩﹙四首﹚ Suiyuan ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji6b
隨園襍詩﹙四首﹚ Suiyuan ji shi詩 七言絕句 shi 七言絕句袁機 Yuan Ji7a
20 items (Page 1 of 1)New Search