Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

求福居詩鈔:一卷附詩餘(清汪清撰)。清光緒二十九年(1903)刻本
Qiu fu ju shi chao: 1 juan fu shi yu (by Wang Qing, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (45 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
春日即景(二首) Chun ri ji jing(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1a
春游 Chun you詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1a
寒食即景 Hanshi ji jing詩 五言絕句 shi 五言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1b
寒食夜雨 Han shi ye yü詩 五言絕句 shi 五言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1b
讀詩禮 Du Shi Li詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.1b
蓮舟晚景 Lian zhou wan jing詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2a
偶成 Ou cheng詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.2a
對奕 Dui yi詩 五言律詩 shi 五言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2a
彈琴 Tan qin詩 五言律詩 shi 五言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2b
納涼 Na liang詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.2b
寄外 丁亥(三首) Ji wai ding hai(San shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.2b
懷古四首 Huai gu si shou詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.3a
送雲珠五姊(二首) Song Yunzhu wu zi(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.3b
秋夜和海秋弟 戊子 Qiu ye he Haiqiu di wu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4a
美人愁 Mei ren chou詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4a
寄懷雲珠五姊 Ji huai Yunzhu wu zi詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4b
春晴 Chun qing詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.4b
送外入都 已丑 Song wai ru du yi chou 詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.4b
寄外(四首) Ji wai(Si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.5a
紅蓮花 Hong lian hua詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.5b
夏閨 Xia gui詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.5b
蘆花 Lu hua詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.5b
秋日即景(二首) Qiu ri ji jing(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.6a
秋夜(二首) Qiu ye(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.6a
寄外 庚寅 Ji wai geng yin詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.6b
寄外 Ji wai詩 五言古詩 shi 五言古詩汪清 Wang Qing詩鈔.6b
寄外(六首) Ji wai(Liu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.7a
七夕(二首) Qi xi(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.7b
和外原韻(六首) He wai yuan yun(liu shou)詩 shi 汪清 Wang Qing詩鈔.7b
紅梅花 Hong mei hua詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.9a
京口晚泊 辛卯(二首) Jing kou wan bo xin mao(Er shou) 汪清 Wang Qing詩鈔.9a
登焦山(四首) Deng Jiaoshan(Si shou)詩 shi 汪清 Wang Qing詩鈔.9b
即景 Ji jing詩 五言律詩 shi 五言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.10a
悼海秋弟(二首) Dao Haiqiu di(Er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.10a
哭次女和珠(十首) Ku ci nü Hezhu(Shi shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.10b
秋日病起(二首) Qiu ri bing qi(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.11b
春日病起(二首) Chun ri bing qi(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.11b
鄉思(四首) Xiang si(Si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.12a
游陶然亭見壁上諸女史詩因步原韻(四首) You Tao ran ting jian bi shang zhu nü shi shi yin bu yuan yun (Si shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.12b
再步陶然亭諸女士原韻(二首) Zai bu Tao ran ting zhu nü shi yuan yun(Er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.13a
外子藏有東瀛女史松川梅子留贈小影戲題一律 Wai zi cang you Dong ying nü shi Song chuan mei zi xiao ying xi ti yi lü詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.13a
即句 Ji jü詩 五言律詩 shi 五言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.13b
題惜春女史繪團扇蘭花 Ti Xichun nü shi hui tuan shan lan hua詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.13b
秋日思鄉 Qiu ri si xiang詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.14a
中秋即句 Zhong qiu ji jü詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.14a
題日本女史小華生玉照(三首) Ti Ri ben nü shi Xiao hua sheng yü zhao(san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.14b
輓周夫人湘痕(三首) Wan Zhou fu ren Xianghen(san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.15a
秋蓮集題詞(三首) Qiu lian ji ti ci(san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.15a
雪後偕外子游陶然亭見舊題重補一絕 Xue hou xie wai zi you Tao ran ting jian jiu ti chong bu yi jue詩 七言絕句 shi 七言絕句汪清 Wang Qing詩鈔.15b
歲暮催人鄉思頻起適作舟五兄郵來八角磨盤吟三十章爰竭四日之力依原韻和成聊誌一載離懷云(三十首) Sui mu cui ren xiang si pin qi shi zuo zhou wu xiong you lai bai jiao mo pan yin cheng san shi zhang yuan jie si ri zhi li yi yuan yun he cheng yi zhai li huai yun(San shi shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩汪清 Wang Qing詩鈔.15b
64 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search