Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

三十六芙蓉詩存:一卷, 夢影詞:一卷(清關鍈撰)。咸豐七年(1857)刻本
San shi liu guan fu rong shi cun:1 juan, Meng ying ci:1 juan (by Guan Ying, Qing Dyansty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (92 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
梅子黃時雨 : 雨夜聯句 Mei zi huang shi yu : Yu ye lian ju詞 ci 蔣坦 Jiang Tan夢影詞.2b
梅子黃時雨 : 雨夜聯句 Mei zi huang shi yu : Yu ye lian ju詞 ci 蔣坦 Jiang Tan夢影詞.3a
綠意 Lü yi詞 ci 蔣坦 Jiang Tan夢影詞.16b
愁鸞集自記 Chou luan ji zi ji文﹕自序 Wen: Zi xu 蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.1a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.1b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.2a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.2b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.3a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.3b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.4a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.4b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.5a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.5b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.6a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.6b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.7a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.7b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.8a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.8b
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.9a
悼亡八十首 Dao wang ba shi shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.9b
悼亡又八首 Dao wang you ba shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.9b
悼亡又八首 Dao wang you ba shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.10a
悼亡又八首 Dao wang you ba shou詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.10b
悼亡又八首 Dao wang you ba shou詩 七言律詩 shi 七言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.10b
悼亡又八首 Dao wang you ba shou詩 七言律詩 shi 七言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.11a
悼亡又八首 Dao wang you ba shou詩 七言律詩 shi 七言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.11b
書三十六芙蓉舘詩後(六首) Shu San shi liu fu rong guan shi hou (liu shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.11b
書三十六芙蓉舘詩後(六首) Shu San shi liu fu rong guan shi hou (liu shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.12a
花朝後一日湖上感賦 Hua zhao hou yi ri hu shang gan fu詩 七言古詩 shi 七言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.12b
花朝後一日湖上感賦 Hua zhao hou yi ri hu shang gan fu詩 七言古詩 shi 七言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.13a
春盡日(二首) Chun jin ri (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.13a
今年(二首) Jin nian (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.13a
今年(二首) Jin nian (er shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.13b
五月一日亡婦百日忌辰賦此焚寄(四首) Wu yue yi ri wang fu bai ri ji chen fu ci fen ji (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.13b
五月一日亡婦百日忌辰賦此焚寄(四首) Wu yue yi ri wang fu bai ri ji chen fu ci fen ji (si shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.14a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.14a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.14b
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.15a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.15b
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.16a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.16b
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.17a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.17b
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.18a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.18b
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.19a
出門二十首 Chu men er shi shou詩 五言古詩 shi 五言古詩蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.19b
偶成 Ou cheng詩 五言絕句 shi 五言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.19b
將之吳門感賦(二首) Jiang zhi Wumen gan fu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句蔣坦 Jiang Tan愁鸞集.19b
17 items (Page 1 of 1)New Search