Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

綺餘書室詩稿:一卷(清陳葆貞撰)。清道光咸豐年間(1821-1861)抄本
Qi yu shu shi shi gao:1 juan (by Chen Baozhen, Qing Dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (10 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
夏日偶成 Xia ri ou cheng詩 五言古詩 shi 五言古詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.1a
李鄴侯 Li Yehou詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.1b
四月廿一日自玉山過嶺至常山書寄大嫂暨二姊 Si yue nian yi ri zi Yushan guo ling zhi Changshan shu ji da sao ji er zi詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.1b
四月廿一日自玉山過嶺至常山書寄大嫂暨二姊 Si yue nian yi ri zi Yushan guo ling zhi Changshan shu ji da sao ji er zi詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.2a
代題幽篁獨坐圖 Dai ti You huang du zuo tu 詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.2a
七夕詞為賓州陸氏女作(五首) Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.2a
七夕詞為賓州陸氏女作(五首) Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.2b
七夕詞為賓州陸氏女作(五首) Qi xi ci wei Bin Zhou Lu shi nü zuo (wu shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.3a
春日送外子赴粵 Chun ri song wai zi fu Yue詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.3a
聞雁有懷大兄 Wen yan you huai da xiong詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.3a
聞雁有懷大兄 Wen yan you huai da xiong詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.3b
秋夜對月有懷外子(二首) Qiu ye dui yue you huai wai zi (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.3b
秋夜對月有懷外子(二首) Qiu ye dui yue you huai wai zi (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.4a
聞粵中有警寄外(二首) Wen Yue zhong you jing ji wai (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.4a
聞粵中有警寄外(二首) Wen Yue zhong you jing ji wai (er shou)詩 五言律詩 shi 五言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.4b
汪湘華三妹將之江右省親索詩送別賦贈二首 Wang Xianghua san mei jiang zhi jiang you xing qin suo shi song bie fu zeng er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.4b
汪湘華三妹將之江右省親索詩送別賦贈二首 Wang Xianghua san mei jiang zhi jiang you xing qin suo shi song bie fu zeng er shou詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.5a
王陵母 Wang Ling mu詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.5a
卓文君 Zhuo Wenjun詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.5a
卓文君 Zhuo Wenjun詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.5b
王昭君 Wang Zhaojun詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.5b
楊太真 Yang Taizhen詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.5b
楊太真 Yang Taizhen詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.6a
書吳梅村先生詩後 Shu Wu Meicun xian sheng shi hou詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.6a
秋日寄懷外子(四首) Qiu ri ji huai wai zi (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.6a
秋日寄懷外子(四首) Qiu ri ji huai wai zi (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.6b
秋日寄懷外子(四首) Qiu ri ji huai wai zi (si shou)詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.7a
肖梅姪屬題美人捲簾圖(二首) Xiao Mei zhi zhu ti Mei ren juan lian tu (er shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.7b
茝兒年四歲性好識字戲作數語示之 Chai er nian si sui xing hao shi zi xi zuo shu yu shi zhi詩 五言古詩 shi 五言古詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.7b
茝兒年四歲性好識字戲作數語示之 Chai er nian si sui xing hao shi zi xi zuo shu yu shi zhi詩 五言古詩 shi 五言古詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.8a
窺鏡有感 Kui jing you gan詩 五言律詩 shi 五言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.8a
窺鏡有感 Kui jing you gan詩 五言律詩 shi 五言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.8b
征人怨擬古 Zheng ren yuan ni gu詩 七言律詩 shi 七言律詩陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.8b
保陽寓中作示外子(三首) Baoyang yu zhong zuo shi wai zi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.8b
保陽寓中作示外子(三首) Baoyang yu zhong zuo shi wai zi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.9a
保陽寓中作示外子(三首) Baoyang yu zhong zuo shi wai zi (san shou)詩 七言絕句 shi 七言絕句陳葆貞 Chen Baozhen詩稿.9b
21 items (Page 1 of 1)New Search