Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本
Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (292 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
陸序 Lu xu 陸昶 Lu Chang序.1a
陸序 Lu xu 陸昶 Lu Chang序.1b
陸序 Lu xu 陸昶 Lu Chang序.2a
陸序 Lu xu 陸昶 Lu Chang序.2b
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 陸昶 Lu Chang凡例.1a
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 陸昶 Lu Chang凡例.1b
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 陸昶 Lu Chang凡例.2a
凡例 Fan li文﹕凡例 Wen: Fan li 陸昶 Lu Chang凡例.2b
唐山夫人[略傳] Tangshan fu ren [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.1a
唐山夫人[略傳] Tangshan fu ren [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.1b
虞姬[略傳] Yu Ji [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.4a
王嬙[略傳] Wang Qiang [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.5a
王嬙[略傳] Wang Qiang [lüe zhuan] 文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.5b
班婕妤 [略傳] Ban jie yu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.6a
趙飛燕[略傳] Zhao Feiyan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.7a
羅敷[略傳] Luo Fu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.8a
蘇伯玉妻 [略傳] Su Boyu qi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.9a
蘇伯玉妻 [略傳] Su Boyu qi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.9b
竇元妻[略傳] Dou Yuan qi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.10a
竇元妻[略傳] Dou Yuan qi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.10b
卓文君[略傳] Zhuo Wenjun [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.11a
徐淑[略傳] Xu Shu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.11b
徐淑[略傳] Xu Shu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.12a
蔡琰 [略傳] Cai Yan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.13a
蔡琰 [略傳] Cai Yan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang1.13b
甄皇后 [略傳] Zhen Huanghou [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.1a
甄皇后 [略傳] Zhen Huanghou [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.1b
王宋[略傳] Wang Song [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.2a
孟珠[略傳] Meng Zhu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.2b
左貴嬪[略傳] Zuo Guipin [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.4a
左貴嬪[略傳] Zuo Guipin [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.4b
謝道韞 [略傳] Xie Daoyun [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.5a
桃葉 [略傳] Taoye [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.6a
綠珠[略傳] Lüzhu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.7a
翔風 [略傳] Xiangfeng [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.7b
謝芳姿 [略傳] Xie Fangzi [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.8a
李夫人 [略傳] Li fu ren [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.8b
子夜[略傳] Ziye [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.9a
鮑令暉[略傳] Bao Linghui [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.12a
青溪小姑[略傳] Qingxi xiao gu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.15a
劉令嫺[略傳] Liu Lingxian [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.16a
王金珠[略傳] Wang Jinzhu [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.17a
沈滿願[略傳] Shen Manyuan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.19a
吳興伎童[略傳] Wuxing ji tong [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang2.20b
王玉京[略傳] Wang Yujing [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang3.1a
王玉京[略傳] Wang Yujing [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang3.1b
劉大孃[略傳] Liu da niang [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang3.2a
包明月[略傳] Bao Mingyue [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang3.2b
木蘭[略傳] Mulan [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang3.4a
莫愁女[略傳] Mochou nü [lüe zhuan]文﹕略傳 Wen: lue zhuan 陸昶 Lu Chang3.6a
238 items (Page 1 of 5)<< | < | > | >> New Search