Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

View digitized version

Bibliographic information

Contents (395 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
十五歲生辰大父賜梅一枝命作 Shi wu sui sheng chen da fu ci mei yi zhi ming zuo詩 七言絕句 shi 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen三.19a
楊花四律用王漁洋秋柳詩韻 Yanghua si lü yong Wang Yuyang Qiu liu shi yun 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.19a
楊花四律用王漁洋秋柳詩韻 Yanghua si lü yong Wang Yuyang Qiu liu shi yun 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.19b
晚晴 Wan qing 五言律詩 五言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.19b
生秋詩 Sheng qiu shi 五言律詩 五言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.20a
春雨 Chun yu 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.20a
外得海門校官赴任半月音杳感成 Wai de Haimen Xiaoguan fu ren ban yue yin yao gan cheng 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.20a
外得海門校官赴任半月音杳感成 Wai de Haimen Xiaoguan fu ren ban yue yin yao gan cheng 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.20b
將赴東洲留別淡芬姊芳華弟 Jiang fu Dongzhou liu bie Danfen zi Fanghua di 七言絕句 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen三.20b
哭姊 咸豐十年八月二日髮逆陷常熟姊與其媳王氏罵賊不屈俱被害 Ku zi xian feng shi nian ba yue er ri fa zei ni chang shu zi yu qi xi Wang shi ma zei bu qu ju bei hai 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.20b
哭姊 咸豐十年八月二日髮逆陷常熟姊與其媳王氏罵賊不屈俱被害 Ku zi xian feng shi nian ba yue er ri fa zei ni chang shu zi yu qi xi Wang shi ma zei bu qu ju bei hai 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.21a
留題海門學廨 Liu ti Haimen xue xie 七言絕句 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen三.21a
留題海門學廨 Liu ti Haimen xue xie 七言絕句 七言絕句言忠貞 Yan Zhongzhen三.21b
寒夜不寐 Han ye bu mei 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.21b
秋夜獨坐 Qiu ye du zuo 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.21b
秋夜獨坐 Qiu ye du zuo 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.22a
春陰 Chun yin 七言律詩 七言律詩言忠貞 Yan Zhongzhen三.22a
12 items (Page 1 of 1)New Search