明淸婦女著作
明淸婦女著作

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

閱讀原著

編目提要

目錄 (790 項記錄)文體詩體作者頁碼
悲茄篇 Bei jia pian詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.2a
悲茄篇 Bei jia pian詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.2b
悲茄篇 Bei jia pian詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.3a
恭和桂林寄歸詩 Gong he Guilin ji gui shi 詩 七言律詩 shi 七言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.3b
次韻遙祝 Ci yun yao zhu詩 七言律詩 shi 七言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.3b
過浣溪草堂廢基感述二首 Guo huan xi cao tang fei ji gan shu er shou 詩 七言律詩 shi 七言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.3b
過浣溪草堂廢基感述二首 Guo huan xi cao tang fei ji gan shu er shou 詩 七言律詩 shi 七言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.4a
清明日過春暉園祭奠先翁姑卽事感懷漫成長句 Qing ming ri guo chun hui yuan ji dian xian weng gu ji shi gan huai man cheng chang ju詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.4a
清明日過春暉園祭奠先翁姑卽事感懷漫成長句 Qing ming ri guo chun hui yuan ji dian xian weng gu ji shi gan huai man cheng chang ju詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.4b
病中作聽雨歌 Bing zhong zuo ting yu ge 詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.4b
病中作聽雨歌 Bing zhong zuo ting yu ge 詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.5a
寒夜吟 丙午冬黃莊作 Han ye yin Bing wu dong huang zhuang zuo詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.5a
寒夜吟 丙午冬黃莊作 Han ye yin Bing wu dong huang zhuang zuo詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.5b
寒夜吟 丙午冬黃莊作 Han ye yin Bing wu dong huang zhuang zuo詩 七言古詩 shi 七言古詩陳結璘 Chen Jielin四上.6a
新煙 Xin yan詩 五言絕句 shi 五言絕句陳結璘 Chen Jielin四上.6a
新草 Xin cao詩 五言絕句 shi 五言絕句陳結璘 Chen Jielin四上.6b
新柳 Xin liu 詩 五言絕句 shi 五言絕句陳結璘 Chen Jielin四上.6b
新燕 Xin yan詩 五言絕句 shi 五言絕句陳結璘 Chen Jielin四上.6b
奉和曇谷見投原韻 feng he Tangu jian tou yuan yun詩 七言律詩 shi 七言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.6b
蛩聲 Qiong sheng詩 五言律詩 shi 五言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.7a
聞彗星見箕尾之間 Wen hui xing jian ji wei zhi jian 詩 七言律詩 shi 七言律詩陳結璘 Chen Jielin四上.7a
題畫贈史曇安室人 Ti hua zeng Shi Tanan shi ren 詩 七言絕句 shi 七言絕句陳結璘 Chen Jielin四上.7a
苦雨 Ku yu 詩 五言排律 shi 五言排律陳結璘 Chen Jielin四上.7b
風 Feng 詩 七言絕句 shi 七言絕句陳結璘 Chen Jielin四上.8a
17 詩詞/文/圖 (第 1 / 1)新搜尋