Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

View digitized version

Bibliographic information

Contents (395 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
春遊虞山訪維摩寺小憩海棠花下 chun you yu shan fang wei mo si xiao qi hai tang hua xia詩 七言古詩 shi 七言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.54a
春遊虞山訪維摩寺小憩海棠花下 chun you yu shan fang wei mo si xiao qi hai tang hua xia詩 七言古詩 shi 七言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.54b
吾谷看楓葉作 wu gu kan feng ye zuo 五言古詩 五言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.54b
吾谷看楓葉作 wu gu kan feng ye zuo 五言古詩 五言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.55a
送春 song chun 七言律詩 七言律詩江淑則 Jiang Shuze四上.55a
送春 song chun 七言律詩 七言律詩江淑則 Jiang Shuze四上.55b
張孟緹姑母䌌英采拙作入所箸名媛詩選因賦此志謝幷奉題淡菊軒大集 zhang mengti gu mu qiying cai zhuo zuo ru suo zhu ming yuan shi xuan yin fu ci zhi xie bing feng ti dan ju xuan da ji 七言律詩 七言律詩江淑則 Jiang Shuze四上.55b
張孟緹姑母䌌英采拙作入所箸名媛詩選因賦此志謝幷奉題淡菊軒大集 zhang mengti gu mu qiying cai zhuo zuo ru suo zhu ming yuan shi xuan yin fu ci zhi xie bing feng ti dan ju xuan da ji 七言律詩 七言律詩江淑則 Jiang Shuze四上.56a
由天平山訪白雲寺萬笏林飲缽盂泉 you tian ping shan fang bai yun si wan hu lin yin bo yu quan 七言古詩 七言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.56a
由天平山訪白雲寺萬笏林飲缽盂泉 you tian ping shan fang bai yun si wan hu lin yin bo yu quan 七言古詩 七言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.56b
己酉大水作 ji you da shui zuo 七言古詩 七言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.56b
己酉大水作 ji you da shui zuo 七言古詩 七言古詩江淑則 Jiang Shuze四上.57b
6 items (Page 1 of 1)New Search