Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

View digitized version

Bibliographic information

Contents (395 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
水仙 shui xian詩 七言絕句 shi 七言絕句許嘉儀 Xu Jiayi四上.62a
水仙 shui xian詩 七言絕句 shi 七言絕句許嘉儀 Xu Jiayi四上.62b
梅 mei 七言律詩 七言律詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.62b
秋花 qiu hua 七言絕句 七言絕句許嘉儀 Xu Jiayi四上.62b
病起登樓感賦 bing qi deng lou gan fu 七言律詩 七言律詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.62b
病起登樓感賦 bing qi deng lou gan fu 七言律詩 七言律詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.63a
晚眺 wan tiao 五言古詩 五言古詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.63a
舟行欲雨 zhou xing yu yu 七言絕句 七言絕句許嘉儀 Xu Jiayi四上.63b
寒甚憶外 han shen yi wai 五言律詩 五言律詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.63b
學詩 xue shi 五言古詩 五言古詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.63b
學詩 xue shi 五言古詩 五言古詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.64a
秋暮感作 qiu mu gan zuo 七言律詩 七言律詩許嘉儀 Xu Jiayi四上.64a
9 items (Page 1 of 1)New Search