Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji

View digitized version

Bibliographic information

Contents (395 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
分龍日以紅鹽一箬從陸氏聘貓雛翌日謝之以詩 Fen long ri yi hong yan yi ruo cong lu shi pin mao chu yi ri xie zhi yi shi詩 七言律詩 shi 七言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.28b
分龍日以紅鹽一箬從陸氏聘貓雛翌日謝之以詩 Fen long ri yi hong yan yi ruo cong lu shi pin mao chu yi ri xie zhi yi shi詩 七言律詩 shi 七言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.29a
酷熱 Ku re詩 五言古詩 shi 五言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.29a
酷熱 Ku re詩 五言古詩 shi 五言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.29b
梁紅玉戰袍小像歌 Liang hongyu zhan pao xiao xiang ge詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.29b
梁紅玉戰袍小像歌 Liang hongyu zhan pao xiao xiang ge詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.30a
秋日買棹至塘棲訪親水程邨落風景絕佳雜述五章扣舷歌之頗覺其聲清越也 Qiu ri mai zhao zhi Tangxi fang qin shui cheng cun luo feng jing jue jia za shu wu zhang kou xian ge zhi po jue qi sheng qing yue ye詩 五言律詩 shi 五言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.30a
秋日買棹至塘棲訪親水程邨落風景絕佳雜述五章扣舷歌之頗覺其聲清越也 Qiu ri mai zhao zhi Tangxi fang qin shui cheng cun luo feng jing jue jia za shu wu zhang kou xian ge zhi po jue qi sheng qing yue ye詩 五言律詩 shi 五言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.30b
送叔氏燕庭譽之官吳郡 Song Shu shi Yanting Yu zhi guan Wu jun詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.31a
送叔氏燕庭譽之官吳郡 Song Shu shi Yanting Yu zhi guan Wu jun詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.31b
珠潭曲 zhu tan qu 詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.31b
珠潭曲 zhu tan qu 詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.32a
珠潭曲 zhu tan qu 詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.32b
天竺進香曲 Tian zhu jin xiang qu詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.32b
病起 bing qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.32b
病起 bing qi 詩 七言律詩 shi 七言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.33a
松㝱寮主藏有磚硯一方側鐫永和九年四字古趣巉然洵文房佳品也奉題一律未識卽墨侯能點頭否 Song meng liao zhu cang you zhuan yan yi fang ce juan yong he jiu nian si zi gu qu chan ran xun wen fang jia pin ye feng ti yi lü wei zhi ji mo hou neng dian tou fou詩 五言律詩 shi 五言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.33a
松㝱寮主藏有磚硯一方側鐫永和九年四字古趣巉然洵文房佳品也奉題一律未識卽墨侯能點頭否 Song meng liao zhu cang you zhuan yan yi fang ce juan yong he jiu nian si zi gu qu chan ran xun wen fang jia pin ye feng ti yi lü wei zhi ji mo hou neng dian tou fou詩 五言律詩 shi 五言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.33b
歸寧三月矣聞松生肺疾又作予以母病逗留未得慰問宵深悶坐因成四絕寄之 Gui ning san yue yi wen songsheng fei ji you zuo yu yi mu bing dou liu wei de wei wen xiao shen men zuo yin cheng si jue ji zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.33b
歸寧三月矣聞松生肺疾又作予以母病逗留未得慰問宵深悶坐因成四絕寄之 Gui ning san yue yi wen songsheng fei ji you zuo yu yi mu bing dou liu wei de wei wen xiao shen men zuo yin cheng si jue ji zhi詩 七言絕句 shi 七言絕句凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.34a
集禽言五章 Ji qin yan wu zhang詩 七言絕句 shi 七言絕句凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.34a
集禽言五章 Ji qin yan wu zhang詩 七言絕句 shi 七言絕句凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.34b
蟹 Xie詩 七言律詩 shi 七言律詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.34b
敬瞻岳忠武王遺翰謹書長占 Jing zhan Yue zhong wu wang yi han jin shu chang zhan 詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.34b
敬瞻岳忠武王遺翰謹書長占 Jing zhan Yue zhong wu wang yi han jin shu chang zhan 詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.35a
敬瞻岳忠武王遺翰謹書長占 Jing zhan Yue zhong wu wang yi han jin shu chang zhan 詩 七言古詩 shi 七言古詩凌祉媛 Ling Zhiyuan一上.35b
13 items (Page 1 of 1)New Search