Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

紫藤蘿吟館遺集﹕一卷(清章婉儀撰)。清光緒二十一年(1895)刻本
Zi teng luo yin guan yi ji: 1 juan (by Zhang Wanyi, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (55 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
曬書 Shai shu詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.1a
村居 Cun ju詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.1a
春陰 Chun yin詩 七言律詩 shi 七言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.1a
村居 Cun ju詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.1b
村居(其二) Cun ju (qi er)詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.1b
聞警渡江同外子作 Wen jing du jiang tong wai zi zuo詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.1b
隨外子赴山東過微山湖 Sui wai zi fu shan dong guo Wei shan hu詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.1b
途中看泰山偕外子作 Tu zhong kan tai shan xie wai zi zuo詩 雜言詩 shi 雜言詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.2a
途中看泰山偕外子作 Tu zhong kan tai shan xie wai zi zuo詩 雜言詩 shi 雜言詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.2b
青陽樹 Qing yang shu詩 五言絕句 shi 五言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.2b
春曉 Chun xiao 詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.2b
晚晴 Wan qing詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.2b
秋風 Qiu feng詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.2b
秋風 Qiu feng詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3a
玩月 Wan yue詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3a
九日寄外子於平原 Jiu ri ji wai zi yu ping yuan詩 七言律詩 shi 七言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.3a
冬夜口占二絕(二首之一) Dong ye kou zhan er jue (er shou zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3a
冬夜口占二絕(二首之二) Dong ye kou zhan er jue (er shou zhi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之一) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之二) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之三) Yi chou chun er mei jiang you huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi san)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之四) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi si)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.3b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之四) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi si)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4a
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之五) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi wu)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4a
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之六) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi liu)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4a
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之七) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi qi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4a
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之八) Yi chou chun er mei jiang you huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi ba)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4a
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之九) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi jiu)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4a
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇(十四首之十三) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi shi san)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之十四) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4b
送諸弟隨侍南旋二絕(二首之一) Song zhu di sui shi nan xuan er jue (er shou zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之十) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi shi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之十一) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi shi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4b
乙丑春二妹將由黃縣至都門余亦隨外子同至平原行有日矣作此誌別卽書其扇頭(十四首之十二) Yi chou chun er mei jiang you Huang xian zhi du men yu yi sui wai zi tong zhi ping yuan xing you ri yi zuo ci zhi bie ji shu qi shan tou (shi si shou zhi shi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.4b
送諸弟隨侍南旋二絕(二首之一) Song zhu di sui shi nan xuan er jue (er shou zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5a
送諸弟隨侍南旋二絕(二首之二) Song zhu di sui shi nan xuan er jue (er shou zhi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5a
齊河小發至晏城甚晚車中口占 Qi he xiao fa zhi Yan cheng shen wan che zhong kou zhan詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5a
晏城曉發 Yan cheng xiao fa詩 五言律詩 shi 五言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.5a
久不接家書口占二絕(二首之一) Jiu bu jie jia shu kou zhan er jue (er shou zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5a
久不接家書口占二絕(二首之一) Jiu bu jie jia shu kou zhan er jue (er shou zhi yi)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5b
久不接家書口占二絕(二首之二) Jiu bu jie jia shu kou zhan er jue (er shou zhi er)詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5b
紀夢 Ji meng詩 七言律詩 shi 七言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.5b
庭中梔子盛開思親感賦 Ting zhong zhi zi sheng kai si qin gan fu詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.5b
月夜納涼 Yue ye na liang詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.6a
喜接家書 Xi jie jia shu詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.6a
思家 Si jia 詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.6a
清明 Qing ming詩 七言律詩 shi 七言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.6a
清明 Qing ming詩 七言律詩 shi 七言律詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.6b
寄二妹 Ji er mei 詩 七言絕句 shi 七言絕句章婉儀 Zhang Wanyi詩.6b
歸江南和外子韻 Gui jiang nan he wai zi yun詩 七言古詩 shi 七言古詩章婉儀 Zhang Wanyi詩.6b
136 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search