Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

吟翠樓詩稿﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清孫佩蘭撰)。光緖十四年(1888)刻本。
Yin cui lou shi gao: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Sun Peilan, Qing dynasty)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (65 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
寄懷品芳姑母 Ji huai Pinfang gu mu詩 五言絕句 shi 五言絕句孫佩蘭 Sun Peilan1a
月夜納涼 Yue ye na liang詩 五言絕句 shi 五言絕句孫佩蘭 Sun Peilan1a
寄懷品芳姑母 Ji huai Pinfang gu mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan1b
讀書燈 Du shu deng詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan1b
秋雨 Qiu yu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan1b
秋雨 Qiu yu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2a
秋風 Qiu feng詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2a
寄懷鶴清凌姻妹 Ji huai Heqing Ling yin mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2a
病中感懷先母 Bing zhong gan huai xian mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2a
病中感懷先母 Bing zhong gan huai xian mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2b
寄懷步香凌表妹 Ji huai Buxiang Ling biao mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2b
燈下贈子授弟婦沈氏畹香 Deng xia zeng Zishou di fu Shen shi Wanxiang詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan2b
寄懷畹香弟婦 Ji huai Wanxiang di fu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3a
月夜寄懷子搢二弟 Yue ye ji huai Zijin er di詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3a
聞雁 Wen yan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3a
聞雁 Wen yan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3b
明妃 Ming fei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3b
楊妃 Yang fei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3b
西施 Xi Shi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan3b
西施 Xi Shi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan4a
木蘭 Mulan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan4a
品芳姑母以詩見寄奉和原韻 Pinfang gu mu yi shi jian ji feng he yuan yun詩 五言絕句 shi 五言絕句孫佩蘭 Sun Peilan4a
鶴清凌姻妹以詩見寄即和原韻 Heqing Ling yin mei yi shi jian ji ji he yuan yun詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan4b
思親有感 Si qin you gan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan4b
丁未除夕 Ding wei chu xi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan4b
丁未除夕 Ding wei chu xi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan5a
丁未除夕 Ding wei chu xi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan5b
戊申元旦 Wu shen yuan dan詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan6a
梅花 Mei hua詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan6a
正月二十四日哭嬸母(二首) Zheng yue er shi si ri ku shen mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan6a
正月二十四日哭嬸母(二首) Zheng yue er shi si ri ku shen mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan6b
清明日 Qing ming ri詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan6b
水晶簾動微風起 Shui jing lian dong wei feng qi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan6b
水晶簾動微風起 Shui jing lian dong wei feng qi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan7a
寄懷品香堂妹 Ji huai Pinxiang tang mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan7a
七夕 Qi xi詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan7a
桂蕊 Gui rui詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan7b
秋夜思先母 Qiu ye si xian mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan7b
秋夜思先祖母 Qiu ye si xian zu mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan7b
秋夜思先祖母 Qiu ye si xian zu mu詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8a
寄凌步香盟妹 Ji Ling Buxiang meng mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8a
秋夜 Qiu ye詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8a
寄懷凌書君盟妹 Ji huai Ling Shujun meng mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8a
寄懷凌書君盟妹 Ji huai Ling Shujun meng mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8b
白鳳仙 Bai feng xian詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8b
夜坐有懷寄步香凌表妹 Ye zuo you huai ji Buxiang Ling biao mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan8b
得家大人書喜而賦此 De jia da ren shu xi er fu ci詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan9a
寄懷凌步香盟妹(二首) Ji huai Ling Buxiang meng mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan9a
夜坐有懷寄步香凌表妹 Ye zuo you huai ji Buxiang Ling biao mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan9a
寄懷凌步香盟妹(二首) Ji huai Ling Buxiang meng mei詩 七言絕句 shi 七言絕句孫佩蘭 Sun Peilan9b
117 items (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search