明淸婦女著作
明淸婦女著作

香南雪北詞: 一卷 (林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。)
Xian nan xue bei ci: 1 juan (Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty))

閱讀原著

編目提要

5 卷名
目錄 (90 項記錄)文體詩體作者頁碼
香南雪北詞自記 Xiang nan xue bei ci zi ji文﹕自序 Wen: Zi xu 吳藻 Wu Zao自記.1a
香南雪北詞自記 Xiang nan xue bei ci zi ji文﹕自序 Wen: Zi xu 吳藻 Wu Zao自記.1b
點絳唇 Dian jiang chun詞 ci 吳藻 Wu Zao1a
高陽臺 : 林秋園表兄二十四橋醉月圖 Gao yang tai : Lin Qiuyuan biao xiong Er shi si qiao zui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao1a
高陽臺 : 林秋園表兄二十四橋醉月圖 Gao yang tai : Lin Qiuyuan biao xiong Er shi si qiao zui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao1b
酷相思 Ku xiang si詞 ci 吳藻 Wu Zao1b
沁園春 : 嚏 Qin yuan chun : Ti詞 ci 吳藻 Wu Zao1b
沁園春 : 嚏 Qin yuan chun : Ti詞 ci 吳藻 Wu Zao2a
前調[沁園春] : 息 Qian diao [Qin yuan chun] : Xi詞 ci 吳藻 Wu Zao2a
醉翁操 Zui weng cao詞 ci 吳藻 Wu Zao2b
滿江紅 Man jiang hong詞 ci 吳藻 Wu Zao2b
滿江紅 Man jiang hong詞 ci 吳藻 Wu Zao3a
洞仙歌 : 湯母楊太淑人吟釵圖 Dong xian ge : Tang mu Yang tai shu ren Yin chai tu詞 ci 吳藻 Wu Zao3a
摸魚子 : 陳雲伯先生桃花漁隱圖 Mo yu zi : Chen Yunbo xian sheng Tao hua yu yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao3a
摸魚子 : 陳雲伯先生桃花漁隱圖 Mo yu zi : Chen Yunbo xian sheng Tao hua yu yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao3b
探春 : 落鐙後四日夢蕉兄招同西溪探梅 Tan chun : Luo deng hou si ri Mengjiao xiong zhao tong Xi xi tan mei詞 ci 吳藻 Wu Zao3b
醉太平 : 舟中口占 Zui tai ping : Zhou zhong kou zhan詞 ci 吳藻 Wu Zao4a
浪淘沙 Lang tao sha詞 ci 吳藻 Wu Zao4a
水調歌頭 : 俞少卿屬題銜盃課子圖 Shui diao ge tou : Yu Shaoqing zhu ti Xian bei ke zi tu詞 ci 吳藻 Wu Zao4a
水調歌頭 : 俞少卿屬題銜盃課子圖 Shui diao ge tou : Yu Shaoqing zhu ti Xian bei ke zi tu詞 ci 吳藻 Wu Zao4b
平韻滿江紅 : 悼貓 Ping yun man jiang hong : Dao mao詞 ci 吳藻 Wu Zao4b
賣花聲 Mai hua sheng詞 ci 吳藻 Wu Zao5a
臺城路 : 湯雨生將軍董雙湖夫人合寫畫梅樓雙照 Tai cheng lu : Tang Yusheng jiang jun Dong Shuanghu fu ren he xie hua mei hou shuang zhao詞 ci 吳藻 Wu Zao5a
疎影 Shu ying詞 ci 吳藻 Wu Zao5b
水調歌頭 : 又題琴隱圖 Shui diao ge tou : You ti Qin yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao5b
水調歌頭 : 又題琴隱圖 Shui diao ge tou : You ti Qin yin tu詞 ci 吳藻 Wu Zao6a
念奴嬌 : 又題十二古琴書屋填詞圖 Nian nu jiao : You ti Shi er gu qin shu wu tian ci tu詞 ci 吳藻 Wu Zao6a
念奴嬌 : 又題十二古琴書屋填詞圖 Nian nu jiao : You ti Shi er gu qin shu wu tian ci tu詞 ci 吳藻 Wu Zao6b
埽花遊 : 鏡泉羅君兩過天台不獲一覽其勝作瓊臺夢月圓自譜埽花遊詞索余題和 Sao hua you : Jingquan Luo jun liang guo Tiantai bu huo yi lan qi sheng zuo qiong tai meng yue yuan zi pu sao hua you ci suo yu ti he詞 ci 吳藻 Wu Zao6b
蘇幕遮 Su mu zhe詞 ci 吳藻 Wu Zao6b
蘇幕遮 Su mu zhe詞 ci 吳藻 Wu Zao7a
戀繡衾 : 題畫扇寫悶尋鸚鵡說無聊詩意 Lian xiu qin : Ti hua shan xie men xun ying wu shuo wu liao shi yi詞 ci 吳藻 Wu Zao7a
高陽臺 : 秋月琴心畫箑 Gao yang tai : Qiu yue qin xin hua sha詞 ci 吳藻 Wu Zao7a
高陽臺 : 秋月琴心畫箑 Gao yang tai : Qiu yue qin xin hua sha詞 ci 吳藻 Wu Zao7b
邁陂塘 : 徐星谿都督春波洗硯圖 Mai bei tang : Xu Xingxi du du Chun bo xi yan tu詞 ci 吳藻 Wu Zao7b
邁陂塘 : 徐星谿都督春波洗硯圖 Mai bei tang : Xu Xingxi du du Chun bo xi yan tu詞 ci 吳藻 Wu Zao8a
喝火令 : 輓采石夫人即題曾笑厓參軍讀書圖 He huo ling : Wan Caishi fu ren ji ti Zeng Xiaoya can jun Du shu tu詞 ci 吳藻 Wu Zao8a
清平樂 Qing ping le詞 ci 吳藻 Wu Zao8a
水調歌頭 : 風雨慳晴詞以撥悶 Shui diao ge tou : Feng yu qian qing ci yi bo men詞 ci 吳藻 Wu Zao8b
鵲橋仙 : 張松谿花影吹笙圖 Que qiao xian : Zhang Songxi Hua ying chui sheng tu詞 ci 吳藻 Wu Zao8b
鵲橋仙 : 張松谿花影吹笙圖 Que qiao xian : Zhang Songxi Hua ying chui sheng tu詞 ci 吳藻 Wu Zao9a
洞仙歌 : 陳二山空房對月圖 Dong xian ge : Chen Ershan Kong fang dui yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao9a
金縷曲 : 徐問蘧六橋草堂圖 Jin lü qu : Xu Wenqu Liu qiao cao tang tu詞 ci 吳藻 Wu Zao9a
金縷曲 : 徐問蘧六橋草堂圖 Jin lü qu : Xu Wenqu Liu qiao cao tang tu詞 ci 吳藻 Wu Zao9b
南鄉子 : 孫嫺卿夫人停琴佇月圖 Nan xiang zi : Sun Xianqing fu ren Ting qin zhu yue tu詞 ci 吳藻 Wu Zao9b
洞仙歌 : 二月初九日偕蘅香大姊茞香二姊夢蕉三兄超山探梅寒葩未坼游屐不喧風雨蓬窗悶人殊甚賦此解嘲 Dong xian ge : Er yue chu jiu ri xie Hengxiang da zi Chenxiang er zi Mengjiao san xiong Chao Shan tan mei han pa wei che you ji bu xuan feng yu peng chuang men ren shu shen fu ci jie chao詞 ci 吳藻 Wu Zao10a
前調[洞仙歌] : 二十六日再過超山梅花盛開復拈前調寫之 Qian diao [Dong xian ge] : Er shi liu ri zai guo Chao Shan mei hua sheng kai fu nian qian diao xie zhi詞 ci 吳藻 Wu Zao10a
前調[洞仙歌] : 二十六日再過超山梅花盛開復拈前調寫之 Qian diao [Dong xian ge] : Er shi liu ri zai guo Chao Shan mei hua sheng kai fu nian qian diao xie zhi詞 ci 吳藻 Wu Zao10b
高陽臺 : 清明泛湖用玉田韻 Gao yang tai : Qing ming fan hu yong Yutian yun詞 ci 吳藻 Wu Zao10b
前調[高陽臺] : 皋亭山看桃花 Qian diao [Gao yang tai] : Gaoting Shan kan tao hua詞 ci 吳藻 Wu Zao10b
158 詩詞/文/圖 (第 1 / 4)<< | < | > | >> 新搜尋