Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Yixing]

宜興 (Yixing) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇宜興 (Jiangsu Yixing) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (28)
poets from this region from all time periods: (38)
儲大文 (Chu Dawen) 字六雅 (Liuya)
儲憲良 (Chu Xianliang) 字麗江 (Lijiang)
崔嘉澍 (Cui Jiashu)
崔迺翬 (Cui Naihui)
戴嘉瑞 (Dai Jiarui) 字藹生 (Aisheng)
戴嘉玉 (Dai Jiayu) 字璇生 (Xuansheng)
潘家鈺 (Pan Jiayu) 字擷珊 (Xieshan)
瞿源沫 (Qu Yuanmo) 字時夏 (Shixia)
任凱 (Ren Kai) 字捷三 (Jiesan)
任謙吉 (Ren Qianji)
任秦 (Ren Qin)
任治 (Ren Zhi) 字協襄 (Xiexiang)
任之駿 (Ren Zhijun)
湯有仁 (Tang Youren) 字葆初 (Baochu)
汪承祖 (Wang Chengzu)
吳德旋 (Wu Dexuan) 字仲倫 (Zhonglun)
徐悲鴻 (Xu Beihong)
徐家傑 (Xu Jiajie) 字冠英 (Guanying)
徐起泰 (Xu Qitai)
徐瑋文 (Xu Weiwen) 字植之 (Zhizhi)
徐宗襄 (Xu Zongxiang) 字慕雲 (Muyun)
張衢 (Zhang Qu) 字霽青 (Jiqing)
周家楣 (Zhou Jiamei) 字小棠 (Xiaotang)
儲慧 (Chu Hui) 字嘯凰 (Xiaohuang)
儲廷英 (Chu Tingying) 字松友 (Songyou)
丁毓瑛 (Ding Yuying) 字蘊如 (Yunru)
傅隱蘭 (Fu Yinlan) 字文卿 (Wenqing)
黃蘭雪 (Huang Lanxue) 字香冰 (Xiangbing)
蔣氏(陳敦吾妻) (Jiang shi (Chen Dunwu qi))
錢畹蘭 (Qian Wanlan)
秦氏(湯振商妻) (Qin shi (Tang Zhenshang qi))
任珮瑛 (Ren Peiying)
任玉卮 (Ren Yuzhi)
湯全錫 (Tang Quanxi) 字慕雲 (Muyun)
屠鏡心 (Tu Jingxin)
吳蘭 (Wu Lan) 字蘭儒 (Lanru)
吳沄 (Wu Yun) 字玉佃 (Yudian)
薛娟 (Xue Juan) 字浣香 (Huanxiang)

( Back )