Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Jiading]

嘉定 (Jiading) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 上海嘉定 (Shanghai Jiading) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (26)
葛起鵬 (Ge Qipeng)
侯開國 (Hou Kaiguo) 字大年 (Danian) 號鳳阿 (Feng‘e)
侯裳 (Hou Shang) 字悅州 (Yuezhou) 號南蔭 (Nanyin) 其他字 、號月洲 (Yuezhou)
江湄 (Jiang Mei) 字伊人 (Yiren) 號鶴柤山農 (Hecuoshannong) 其他字 、號鶴槎山農 (Hecuoshannong)
李賡蕓 (Li Gengyun) 字生甫 (Shengfu) 號郁齋 (Yuzhai) 其他字 、號書田,許齋 (Shutian, Xuzhai)
王鳴盛 (Wang Mingsheng) 字鳳喈 (Fengjie) 號西莊 (Xizhuang) 其他字 、號禮堂﹐西沚 (Litang, Xizhi)
卬白蘭 (Ang Bailan) 字幽谷 (Yougu) 其他字 、號印白蘭 (Yin Bailan)
程慰良 (Cheng Weiliang) 字弱藻 (Ruozao)
侯承恩 (Hou Cheng'en) 字孝儀 (Xiaoyi) 號思谷 (Sigu)
侯懷風 (Hou Huaifeng) 字若英 (Ruoying)
侯蓁宜 (Hou Zhenyi) 字儷南 (Linan)
江芳孫 (Jiang Fangsun) 字佩蘭 (Peilan)
浦君香 (Pu Junxiang) 其他字 、號浦蓮 (Pu Lian)
錢蕙纕 (Qian Huixiang)
王珩 (Wang Heng)
王蘭修 (Wang Lanxiu ) 字仲蘭 (Zhonglan)
吳鳳儀 (Wu Fengyi) 字淑英 (Shuying) 號香楣 (Xiangmei)
吳柔儀 (Wu Rouyi)
吳若雲 (Wu Ruoyun) 字絳衣 (Jiangyi) 號香城 (Xiangcheng)
姚氏(王紱妻) (Yao shi (Wang Fu qi))
葉鳳威 (Ye Fengwei) 字虞廷 (Yuting)
袁潔 (Yuan Jie)
張上慧 (Zhang Shanghui) 字元文 (Yuanwen)
張婉 (Zhang Wan) 字容甫 (Rongfu) 號霽筠 (Jiyun)
張元珠 (Zhang Yuanzhu) 號不櫛書生 (Buzhishusheng)
莊其坤 (Zhuang Qikun) 字蘊貞 (Yunzhen) 號清吟女史 (Qingyinnüshi)

poets from this region from all time periods: (28)

( Back )