Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Geographical Location [Zhenze]

震澤 (Zhenze) in 江蘇(清) (Jiangsu). Contemporary Name : 江蘇吳江 (Jiangsu Wujiang) - 查閱地圖 (View Map)
poets from this region from this time period: (6)
poets from this region from all time periods: (106)
陳來泰 (Chen Laitai) 字訒菴 (Ren'an)
陳去病 (Chen Qubing) 字巢南 (Chaonan)
陳希恕 (Chen Xishu) 字夢琴 (Mengqin)
陳佐猷 (Chen Zuoyou)
費樹蔚 (Fei Shuwei) 字仲探 (Zhongtan)
馮珍 (Feng Zhen)
郭鳳 (Guo Feng) 字丹叔 (Danshu)
郭麐 (Guo Lin) 字祥伯 (Xiangbo)
金作霖 (Jin Zuolin) 字甘叔 (Ganshu)
鈕繡 (Niu Xiu) 字玉樵 (Yuqiao)
潘耒 (Pan Lei) 字次耕 (Cigeng)
潘眉 (Pan Mei) 字稚韓 (Zhihan)
邱岡 (Qiu Gang) 字昆奇 (筆峰)
邱璋 (Qiu Zhang) 字禮南 (Linan)
沈彤 (Shen Tong) 字冠雲 (Guanyun)
沈祖禹 (Shen Zuyu) 字所揆 (Suokui)
宋承瓛 (Song Chengxian) 字坡湖 (Pohu)
宋景龢 (Song Jinghe) 字蘭城 (Lancheng)
吳汝庚 (Wu Rugeng)
徐達源 (Xu Dayuan) 字岷江 (Minjiang)
徐晉鎔 (Xu Jinrong) 字君壽 (Junshou)
許蔚 (Xu Wei)
徐錫第 (Xu Xidi) 字雲楣 (Yunmei)
楊炳春 (Yang Bingchun) 字漱芸 (Shuyun)
葉舒璐 (Ye Shulu) 字景鴻 (Jinghong)
葉樹枚 (Ye Shumei)
葉振聲 (Ye Zhensheng) 字子音 (Ziyin)
殷壽彭 (Yin Shoupeng) 字雉斟 (Zhizhen)
殷兆鏞 (Yin Zhaoyong) 字蒲經 (Pujing)
趙筠 (Zhao Yun)
鄭鐄 (Zheng Huang) 字元吉 (Yuanji)
仲湘 (Zhong Xiang) 字壬甫 (Renfu)
周善咸 (Zhou Shanxian) 字仲阮 (Zhongruan)
朱春生 (Zhu Chunsheng) 字紹伯 (Shaobo)
朱庭照 (Zhu Tingzhao) 字慶韶 (Qingshao)
陳寶鈿 (Chen Baodian) 字翠屏 (Cuiping)
陳氏(迮斌妻) (Chen shi (Ze Bin qi))
程德曜 (Cheng Deyao)
丁月鄰 (Ding Yuelin) 字素娟 (Sujuan)
董雲鶴 (Dong Yunhe) 字松筠 (Songyun)
顧道喜 (Gu Daoxi) 字靜簾 (Jinglian)
顧德貞 (Gu Dezhen) 字玉賓 (Yubin)
顧佩芳 (Gu Peifang) 字韻仙 (Yunxian)
顧孺人 (Gu ru ren)
金氏(周杭妻) (Jin shi (Zhou Hang qi))
陸惠 (Lu Hui) 字璞卿 (Puqing)
梅芬 (Mei Fen) 字素娟 (Sujuan)
寧若生 (Ning Ruosheng) 字璀如 (Cuiru)
龐蕙纕 (Pang Huixiang) 字紉芳 (Renfang)
任崧珠 (Ren Songzhu) 字端卿 (Duanqing)
(Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )