Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Kunwei]

陳坤維﹐清人﹐女。國朝閨秀正始集﹐女世說有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Kunwei

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳坤維 Chen Kunwei﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 丁巳又九月九日廚下乏米檢元人百家詩付賣以供饘粥手不忍釋因賦一律: Ding si you jiu yue jiu ri chu xia fa mi jian Yuan ren bai jia shi fu mai yi gong zhan zhou shou bu ren shi yin fu yi lü 附錄.5a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )