Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shen Xiaofang]

沈小芳﹐清人﹐女﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 遺芳小草。嘉興府志﹐嘉善縣志﹐國朝閨秀正始集有著錄。有郭麐作引。

Search the China Biographical Database for further information on Shen Xiaofang

[show details]

[hide texts]
Writings of 沈小芳 Shen Xiaofang﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 遊溪莊: You Xizhuang 20.9b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )