Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Hu]

張弧(1875-1937)﹐男﹐字岱杉﹐號超觀﹐蕭山人(今浙江蕭山)

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Hu

[show details]

[hide texts]
Writings of 張弧 Zhang Hu﹕
In 山青雲白軒詩集:二卷(清傅宛撰)。民國十一年(1922)倣宋排印本 Shan qing yun bai xuan shi ji: 2 juan (by Fu Wan, Qing dynasty)
詩 shi: 題詞 : Ti ci 題詞.4a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )