Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhan Mengjia]

詹夢甲﹐晚清民國人﹐男。

Search the China Biographical Database for further information on Zhan Mengjia

[show details]

[hide texts]
Writings of 詹夢甲 Zhan Mengjia﹕
In 佩珊珊室詩存:一卷(清王紉佩撰)。光緒十九年(1893)刊本 Pei shan shan shi shi cun:1 jun (Wang Renpei, Qing dynasty)
對聯 dui lian: 輓聯: Wan lian 輓聯4b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )